xs
xsm
sm
md
lg

“ส.ส.นครปฐม” จี้ “รฟท.-ทางหลวง” จัด “ไม้กั้นรถไฟ-สะพานข้ามแม่น้ำ-สะพานลอย” ป้องกันอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปฐมพงษ์ สูญจันทร์
“ส.ส.ปฐมพงศ์” เขต 4 นครปฐม พลังประชารัฐ จี้ “รฟท.-ทางหลวง” จัด “ไม้กั้นรถไฟ-สะพานข้ามแม่น้ำ-สะพานลอย” ป้องกันอุบัติเหตุ-บรรเทาเดือดร้อน ให้คนดอนตูม-นครชัยศรี นครปฐม



วันนี้ (29 ก.ค.63) ในช่วงหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ส.ส.นครปฐม เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวหารือเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) งิ้วราย และประชาชนใน ต.งิ้วรายว่า ถนนทางเข้าหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ซึ่งมีทางรถไฟตัดผ่าน แต่กลับไม่มีไม้กั้นรถไฟ เดิมทีได้มีเจ้าหน้าที่การรถไฟลากลูกล้อเลื่อนให้ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว และในหมู่บ้านมีแหล่งท่องเที่ยวและมีผู้คนสัญจรเข้าออกเป็นจำนวนมาก จึงเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นขอฝากประธานสภาฯไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้แก้ไขเรื่องนี้โดยด่วน

นอกจากนี้ ยังฝากประธานสภาฯ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรไปมาในถนนทางหลวง 3233 อ.ดอนตูม และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมีการจราจรที่ติดขัดหนาแน่น จึงขอให้กรมทางหลวงชนบทได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี หน้าวัดกกตาล ต.สัมปทวน เชื่อมกับหมู่ 1 ต.งิ้วราย เพื่อระบายรถไม่ให้เข้าตัวเมืองนครชัยศรี เพราะการจราจรติดขัดหนาแน่น จจึงขอฝากไปยังกรมทางหลวงด้วย ขณะเดียวกัน ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะนครชัยศรี และหมู่บ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี ซึ่งหน้าหมู่บ้านติดกับ ถ.เพชรเกษมแต่ไม่มีสะพานลอยข้ามถนน ทุกวันนี้ประชาชนต้องเดินทางไปไกลจากหน้าหมู่บ้าน 500 เมตร จึงอยากให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามถนนที่หน้าหมู่บ้าน.


กำลังโหลดความคิดเห็น