xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านความร่วมมือต่อต้านยาเสพติดไทย-เกาหลีใต้ ยกระดับแก้สามเหลี่ยมทองคำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบความร่วมมือต่อต้านยาเสพติด ไทย-เกาหลีใต้ ยกระดับแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

วันนี้ (29 ก.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ว่า ครม.เห็นชอบร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด ระหว่าง สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยเป็นประเทศปลายทางที่ถือเป็นตลาดบนของยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์ และยาบ้า) เนื่องจากมีราคาขายส่งและขายปลีกที่สูงมาก ที่ผ่านมาสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการให้สนับสนุนความช่วยเหลือกับประเทศไทยในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ทั้งด้านงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติดระหว่างกันและเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต เกาหลีใต้ จึงได้จัดทำร่างหนังสือความร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส และสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เกาหลีใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่ก่อขึ้น โดยเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและสมาชิก และเพื่อปกป้องความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคู่ภาคี ผ่านขอบเขตความร่วมมือด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) การรวบรวมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับอาชญากรรมยาเสพติด 2) การให้การสนับสนุนเพื่อต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติด เช่น ความช่วยเหลือระหว่างกันในการติดตามเพื่อค้นหาเครือข่ายการค้ายาเสพติด 3) การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการทุก 2 ปี และ 4) การสนับสนุนซึ่งกันและกันด้านการฝึกอบรม เช่น ฝึกอบรมยุทธวิธีในการติดตามเครือข่ายการค้ายาเสพติด

น.ส.รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามหนังสือความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างไทยและเกาหลีใต้แล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของไทยภายใต้ความร่วมมือกรอบอาเซียน โดยปฏิบัติตาม ASEAN Work Plan on Securing Community Against Illicit Drug 2016-2025 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มุ่งให้อาเซียนปลอดจากยาเสพติด สามารถกำหนดแนวทางความร่วมมือต่างๆ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการส่งเสริมความร่วมมือกับหุ้นส่วนภายนอกของอาเซียน มากไปกว่านั้น ยังสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ภายใต้ ASEAN - ROK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2016-2020) อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...