xs
xsm
sm
md
lg

จ่อ! รอบสอง โครงการเงินกู้สู้โควิด-19 ลง 76 จังหวัด สภาพัฒน์ขีดเส้น 3 ส.ค.แจ้งรายละเอียด คาด 508 โครงการมากกว่า 7 พันล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จ่อแล้ว! เปิดหัวรอบสอง สารพัดโครงการเงินกู้ 4 แสนล้าน สู้โควิด-19 สภาพัฒน์แจ้ง 76 จังหวัดเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเสนออนุกรรมการฯ ก่อนตัดงบจริง ขีดเส้น 3 ส.ค.ให้รายละเอียด พร้อมบันทึกประมินความเสี่ยงฉบับ ป.ป.ท. เผยสั่งแก้ไขแล้วมากกว่า 508 โครงการ วงเงินขอรับจัดสรร มากกว่า 7 พันล้าน

วันนี้ (29 ก.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงาน เงินกู้ 4 แสนล้านบาท มีหนังสือถึงหน่วยงานที่ยื่นขอรับงบประมาณจากเงินกู้ เพื่อแจ้งผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงานที่ 3.2 (รอบที่ 2)

ภายหลังเมื่อต้นเดือนมีหนังสือแจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการจังหวัดภายใต้โครงการ/แผนงานที่ 3.2 ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อจัดส่งมายังอนุกรรมการชุดดังกล่าว

ล่าสุดหนังสือดังกล่าว สภาพัฒน์ได้แจ้งให้หน่วยงานและจังหวัดรับทราบผลการประเมินเป็นรายจังหวัดรวม 76 จังหวัด และให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดขอบเเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน การลงนามรับรองโครงการ รวมถึงให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ของ ป.ป.ท.ทุกโครงการ เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ก่อนแจ้งกลับมายังสภาพัฒน์ ภายในวันที่ 3 ส.ค.นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

“สภาพัฒน์ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแผนงานโครงการจังหวัด รวมกว่า 508 โครงการ วงเงินขอรับจัดสรรรวม 7,029,528,329 บาท เมื่อต้นเดือน สภาพัฒน์เพิ่งแจ้งให้จังหวัดเร่งดำเนินการแก้ไขเอกสารโครงการบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วนอีกครั้ง หลังจากรอบแรกไม่สามารถผ่านการกลั่นกรองฯ สภาพัฒน์ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแผนงานโครงการจังหวัดให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินการ แผนการใช้จ่ายงบระมาณรายเดือน การลงนามรับรองโครงการ และแบบประเมินความเสี่ยงฉบับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)”

สำหรับบัญชีรายชื่อ โครงการที่สภาพัฒน์ส่งให้จังหวัดปรับปรุงรายละเอียดใหม่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคอีสาน 12 จังหวัด ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 1 จังหวัด

ในพื้นที่เชียงใหม่ 2 โครงการ 19,550,000 บาท ลําพูน 6 โครงการ 17,231,000 บาท ลําปาง 4 โครงการ 9,472,100 บาท แม่ฮ่องสอน 8 โครงการ 33,070,800 บาท เชียงราย 5 โครงการ 19,767,700 บาท พะเยา 3 โครงการ 8,779,400 บาท แพร่ 1 โครงการ 10,000,000 บาท น่าน 5 โครงการ 14,526,000 บาท พิษณุโลก 8 โครงการ 22,039,400 บาท ตาก 1 โครงการ 6,539,000 บาท เพชรบูรณ์ 6 โครงการ 27,920,650 บาท สุโขทัย 2 โครงการ 52,239,534 บาท อุตรดิตถ์ 3 โครงการ 22,073,120 บาท นครสวรรค์ 2 โครงการ 6,240,700 บาท อุทัยธานี 7 โครงการ 42,664,000 บาท กําแพงเพชร 2 โครงการ 53,770,000 บาท

อุดรธานี 2 โครงการ 10,360,000 บาท เลย 1 โครงการ 524,300 บาท กาฬสินธุ์ 3 โครงการ 7,133,020 บาท มหาสารคาม 1 โครงการ 6,500,000 บาท นครราชสีมา 6 โครงการ 41,746,000 บาท ชัยภูมิ 14 โครงการ 57,950,300 บาท บุรีรัมย์ 2 โครงการ 36,000,000 บาท สุรินทร์ 1 โครงการ 3,200,000 บาท อุบลราชธานี 1 โครงการ 3,187,000 บาท ยโสธร 2 โครงการ 7,685,205 บาท ศรีสะเกษ 1 โครงการ 11,728,300 บาท อํานาจเจริญ 1 โครงการ 20,000,000 บาท

ชัยนาท 5 โครงการ 14,391,000 บาท สิงห์บุรี 2 โครงการ 2,607,920 บาท อ่างทอง 7 โครงการ 14,038,600 บาท นนทบุรี 1 โครงการ 668,000 บาท ปทุมธานี 1 โครงการ 4,500,000 บาท สมุทรปราการ 1 โครงการ 2,500,000 บาท ราชบุรี 7 โครงการ 38,911,100 บาท กาญจนบุรี 1 โครงการ 19,512,500 บาท สุพรรณบุรี 2 โครงการ 11,025,000 บาท เพชรบุรี 2 โครงการ 19,900,400 บาท ประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ 300,000 บาท สมุทรสงคราม 13 โครงการ 65,457,460 บาท สมุทรสาคร 4 โครงการ 32,442,400 บาท

ชลบุรี 6 โครงการ 27,670,000 บาท ฉะเชิงเทรา 4 โครงการ 16,496,460 บาท ระยอง 1 โครงการ 4,500,000 บาท ปราจีนบุรี 4 โครงการ 8,494,300 บาท จันทบุรี 5 โครงการ 34,917,400 บาท นครนายก 4 โครงการ 2,319,000 บาท สระแก้ว 2 โครงการ 11,123,300 บาท

ชุมพร 4 โครงการ 20,318,800 บาท นครศรีธรรมราช 4 โครงการ 19,120,000 บาท พัทลุง 4 โครงการ 31,687,922 บาท สงขลา 1 โครงการ 16,863,690 บาท กระบี่ 1 โครงการ 12,000,000 บาท ตรัง 1 โครงการ 3,750,000 บาท ระนอง 8 โครงการ 8,044,650 บาท สตูล 9 โครงการ 27,378,895 บาท และ ยะลา 1 โครงการ 20,107,700 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...