xs
xsm
sm
md
lg

“สุรนันทน์” ยันจ้าง 2 บ.สื่อจัดโรดโชว์ด้วยความรอบคอบยึดระเบียบ เชื่อได้รับความเป็นธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อดีตเลขานายกฯ ยัน โครงการ Roadshow ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ระวังรอบคอบ ยึดระเบียบเคร่งครัด เชื่อกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรม

วันนี้ (22 ก.ค.) นายสุรนันทน์ เวชขาขีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความชี้แจงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้แถลงกรณีการดำเนินการจัดนิทรรศการ การสัมมนา และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้แก่สาธารณชนทราบ ภายใต้ชื่อ “โครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020” โดยมิชอบ โดยมีผมซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เป็นผู้หนึ่งที่ถูกชี้มูลความผิด เป็นผู้ถูกกล่าวหาโดย คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย นั้น

ผมขอยืนยันว่า การดำเนินการใดๆ ในตำแหน่งหน้าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยความระมัดระวัง อย่างรอบคอบ ยึดถือกฎหมายและระเบียบ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่น และคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน เป็นที่ตั้ง

การปฏิบัติหน้าที่ของผม ในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผมได้ยึดถือ และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทุกประการ

ทั้งนี้ ภายหลังที่ผมพ้นจากตำแหน่งแล้ว ได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งมีข้อสรุปว่าการจัดจ้างดำเนินโครงการ Roadshow สร้างอนาคตไทย Thailand 2020 ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และได้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าว โดยไม่มีหน่วยงานใดทักท้วง

ณ ปัจจุบันนี้ ผมมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งตามวรรคสองของรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 บัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิด เพราะจะต้องมีการพิสูจน์ความถูกผิดกันในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมต่อไป

จึงขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ผมเชื่อมั่นว่า กระบวนการยุติธรรมขั้นต่อไป ทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด และกระบวนการทางศาล จะให้ความเป็นธรรมและประสาธน์ความยุติธรรมแก่ผม และผู้ที่ถูกกล่าวหาท่านอื่นด้วย อย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...