xs
xsm
sm
md
lg

“อุตตม” ไม่เข้าประชุม กมธ.งบปี 64 หลังลาออกจาก รมว.คลัง “วราเทพ” ทำหน้าที่รักษาการแทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อุตตม” ไม่เข้าประชุม กมธ.งบปี 64 หลังลาออกจาก รมว.คลัง “วราเทพ” ทำหน้าที่รักษาการแทน ยังไม่เลือกประธาน กมธ.คนใหม่ ต้องรอให้คนเดิมยื่นหนังสือลาออกก่อน

วันนี้ (17 ก.ค.) การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวาระพิจารณางบประมาณหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการฯ รักษาการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนนายอุตตม สาวนายน ประธานคณะกรรมาธิการฯ ที่เพิ่งยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ แต่ยังไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งตามกระบวนการต้องยื่นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ แล้วจึงจะเลือกประธานคณะกรรมาธิการฯ คนใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...