xs
xsm
sm
md
lg

องค์กรแรงงานฯ ร้อง กกต.เลือกตั้งซ่อมปากน้ำวันอาทิตย์ หวั่นวันแม่ไมได้หยุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาองค์กรแรงงานฯ ยื่นหนังสือ กกต.จัดเลือกตั้งใหม่เขต 5 สมุทรปราการ เป็นวันอาทิตย์ เหตุถ้าเลือกตั้งในวันหยุดสุดท้ายของกรอบ 45 วัน คือวันแม่ซึ่งเป็นวันพุธ อาจเสียสิทธิ แรงงานไม่ได้หยุด อาจต้องลางานไปกาบัตร

วันนี้ (8 ก.ค.) นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ กกต.ขอให้พิจารณากำหนดวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นวันอาทิตย์ หลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ แทนนายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก เป็นเหตุให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ ส.ส.พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งวันสุดท้ายของระยะเวลาตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม ตนขอเรียนว่าภายใต้กรอบเวลา แม้จะมีวันพุธที่ 12 ส.ค.ที่เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยตรงกับวันหยุดราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562 ซึ่งกำหนดในตอนท้ายว่า ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แสดงให้เห็นว่าประกาศสำนักนายกฯ มีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐเท่านั้น มิได้ผลบังคับผูกพันต่อภาคแรงงานแต่อย่างใด เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติของผู้ประกอบการเอกชนส่วนใหญ่ยังคงให้วันที่ 12 สิงหาคมเป็นวันทำงานของลูกจ้าง หากกำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันทำงานของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการตัดสินใจลางานเพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เป็นเวลาทำการของสถานประกอบการเอกชน จึงขอให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งตรงกับวันหยุดที่ประชาชนที่ทำงานในองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีจำนวนมากสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกโดยไม่ต้องลางาน จึงสมควรกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่อยู่ระหว่างวันที่ 2-14 ส.ค. ประกอบกับการที่จะให้แรงงานใช้เวลาว่าง หรือปลีกตัวไปใช้สิทธิแล้วกลับมาทำงานต่อก็อาจจะไม่สะดวกนัก

นอกจากนี้ บางคนบ้านอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 5 ก็จริง แต่เวลาทำงานนั้นไปทำงานที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง หรือนอกพื้นที่เลือกตั้ง จึงไม่สามารถกลับมาไปใช้สิทธิได้ เป็นปัญหาของพวกเรา ถ้ากำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดข้าราชการ แรงงานก็ยังทำงานกันตามปกติ ถ้าจะให้ไปทำงานแล้วกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ยืนยันว่าไม่สะดวก แต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะดีที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น