xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียวสร้างแหล่งน้ำฉะเชิงเทรา ลดความเสี่ยงเกษตรขาดน้ำรองรับ EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เดินหน้าสร้างแหล่งน้ำที่ฉะเชิงเทรา ลดความเสี่ยงขาดน้ำเพื่อการเกษตร และรองรับการเติบโตของ EEC

วันนี้ (8 ก.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีกำหนดแผนงานโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,880 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง จำนวน 680 ล้านบาท และค่าชดเชยที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่เนื้อที่ 6.4 พันไร่ เป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ คือ 1) มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนจำนวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร 2) มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ในฤดูฝนจำนวน 11,000 ไร่ และฤดูแล้งจำนวน 3,000 ไร่ 3) เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ 4) รักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

น.ส.รัชดากล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสำหรับพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการจาก ครม. ในวันนี้ยังมีอีก 2 โครงการในพื้นที่ที่ ครม.รับทราบในหลักการแล้ว คือ 1) อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง ความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 2) อ่างเก็บน้ำคลองกะพง ความจุ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมต่อความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเพิ่มของจำนวนประชากร และการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงความเสี่ยงขาดแคลนทางด้านการเกษตร


กำลังโหลดความคิดเห็น...