xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล ชี้หลังคลายล็อกกังวลโควิดลดลง ขอรัฐเข้มงวดต่อ หวังสิ้นปีกลับสู่ปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจหลังคลายล็อก ส่วนใหญ่กังวลโควิดลดลง หวังสิ้นปีสถานการณ์ปกติ ควบคุมโดยการสวมหน้ากาก ขอรัฐเฝ้าระวังสถานการณ์เข้มงวด

วันนี้ (5 ก.ค.) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” กลุ่มตัวอย่าง 1,109 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลลดลง ร้อยละ 52.93 โดยประชาชนคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติภายในสิ้นปี 2563 ร้อยละ 39.40 คิดว่าตนเองมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ โดยสวมหน้ากากอนามัย ร้อยละ 94.77 รองลงมาคือ ล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 88.19 หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนอยากให้รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวด ร้อยละ 77.55 และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 71.78

กล่าวโดยสรุปประชาชนถึงแม้จะมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ลดลง แต่ก็ยังอยากให้เฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...