xs
xsm
sm
md
lg

“ส.ส.สุชาติ” เชียร์ รบ.เดินหน้าพัฒนา “แยกวังมะนาว” เชื่อมเส้นทางระเบียง ศก.กลาง-ตะวันตก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สุชาติ อุตสาหะ
“ส.ส.สุชาติ” พปชร. หนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดันรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

วันนี้ (2 ก.ค.) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท วาระที่ 1 นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายช่วงหนึ่งว่า สนใจในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่ 402,310 ล้านบาท คิดเป็น 12.2% ในหัวข้อ 2.10 แผนงานการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 5,790 ล้านบาท สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 ให้บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในแต่ละภาคให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสามารถขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย โดยให้ความเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตก (Central-Western Economic Corridor : CWEC) เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดในกลุ่มตะวันตก ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี, จ.ราชบุรี, จ.นครปฐม, จ.กาญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเมื่อการอภิปรายงบประมาณประจำปี 2563 ตนได้อภิปรายเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาเชื่อมโครงการทางหลวงสาย 4 เพชรเกษม บริเวณสามแยกวังมะนาว เชื่อมกับทางหลวงสาย 3510 เป็นสี่แยกวังมะนาว เพื่อเปิดการจราจรสู่กลุ่มจังหวัดตะวันตกและเป็นการเชื่อมโยงแนวใหม่ สู่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยทิศเหนือผ่าน จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ส่วนทางด้านทิศใต้ปัจจุบันทางด่วนสาย 3510 ในส่วนของ จ.เพชรบุรี ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเปิดแนวใหม่คู่ขนานกับสาย 4 เพชรเกษมเดิม ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงแนวใหม่ลงไปสิ้นสุดได้ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนี้มีแนวมีแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดตะวันตกเป็นอย่างมาก


กำลังโหลดความคิดเห็น...