xs
xsm
sm
md
lg

“มท.2” มอบเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสียให้เขตบางกอกน้อย หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวกรุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย เยี่ยมชุมชนบางกอกน้อย มอบเครื่องเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวกรุง

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานส่งมอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสนี้ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเป็นตัวแทนในการรับมอบ


นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดสามารถนำไปใช้อุปโภคและบริโภค ได้อย่างสะอาดปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และ สมุทรปราการ นอกเหนือจากการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย และเพียงพอแล้ว การดูแลชุมชนโดยรอบสถานประกอบการก็เป็นสิ่งที่การประปานครหลวงให้ความสำคัญเสมอ กปน.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเละแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองชุมชนให้อยู่ในคุณภาพน้ำที่ดี โดยมีองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชน ชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล รักษา เกิดความตระหนักรู้ หันมาใส่ใจ และฟื้นฟูคูคลองในพื้นที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำได้ในอนาคต

นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า ในครั้งนี้ กปน.ได้มอบเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของพนักงาน กปน. ซึ่งได้นำนวัตกรรมเละความเชี่ยวชาญมาสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อยทั้งหมด จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 5 เครื่องบริเวณคลองวัดไชยทิศ และอีก 3 เครื่องติดตั้งบริเวณคลองบางบำหรุ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง โดยในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ต่อไปให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนอื่นต่อไปครอบคลุมเขตพื้นที่การให้บริการของ กปน.

“เครื่องเติมอากาศของ กปน.จะช่วยพื้นฟูสภาพแวดล้อมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน และขอฝากให้พี่น้องชาวบางกอกน้อย ร่วมกันดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศฯ ให้ใช้งานได้ยาวนาน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายนิพนธ์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น