xs
xsm
sm
md
lg

“แรมโบ้” มุ่งแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ไม่แบ่งฝ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุภรณ์” ประชุมพร้อมลุยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ให้มีอาชีพ มีงานทำ แก้ปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ตามนโยบาย รวมไทย สร้างชาติ โดยไม่แบ่งฝ่าย-สีเสื้อ

วันนี้ (25 มิ.ย.) เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการประชาชนสำนักงาน ก.พ. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม “เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ร่วมกับนายภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอานนท์ แสนน่าน ตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น คนรักประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและผลักดันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน และประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 37 จังหวัด

แบ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ 3,058 กลุ่ม และจัดทำโครงการ 3,058 โครงการ ด้วยการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านการผลิตพืช สนับสนุนปัจจัยงาน otop และการเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงการสนับสนุนที่เกษตรกรมีการตั้งกลุ่มเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อการดำเนินการโครงการต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์ ชี้แจงว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.จะทำเงินกู้เพื่อเกษตรกรในวงเงินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกษตรกรที่ตั้งกลุ่มขึ้นมากู้เงินเพื่อการทำปศุสัตว์ ที่มีตลาดรองรับการซื้อขาย โดยมีการผ่อนปรนหลักเกณฑ์การกู้ยืนเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น

ส่วนการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนเกษตรกร ได้มอบหมายให้ทาง นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไปศึกษาเพื่อจัดทำต่อไป

นายสุภรณ์ ระบุว่า การรวมกลุ่มของเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย ถือเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนที่ไม่แบ่งสีเสื้อแบ่งฝ่ายหรือความขัดแย้ง และพร้อมทำงานภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมไทยสร้างชาติ เพื่อให้เกิดความสามัคคีเข้มแข็ง อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้าง อาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
กำลังโหลดความคิดเห็น...