xs
xsm
sm
md
lg

มท.เด้งรับนายกฯ ถกป้องกันโควิดระลอก 2 “นิพนธ์” สั่งผู้ว่าฯเข้มความสะอาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท.ประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันโควิดระลอก 2 “นิพนธ์” กำชับ ผู้ว่าฯ เข้มมาตรการรักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง ย้ำเมืองท่องเที่ยวชายทะเลต้องไม่แออัด รณรงค์นักท่องเที่ยวใช้แอพฯไทยชนะ เพื่อติดตามโรค

วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

โดย นายนิพนธ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งถึงมาตรการรักษามาตรฐานการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในส่วนของการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวชายหาด ชายทะเล ต้องกำหนดการใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน เช่น พื้นที่ของร้านค้า พื้นที่สำหรับพักผ่อน พื้นที่ของการจัดกิจกรรม ต้องมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นหลัก ต้องไม่ให้เกิดความแออัด รวมทั้งต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบ มีมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และต้องจัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรคย้อนหลังได้. ทั้งนี้ฝากให้ทางจังหวัดส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยประสานกับทางเกษตรจังหวัดในการมอบต้นพันธุ์พืช พันธุ์ผักที่พร้อมปลูกให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...