xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” เน้น คนร.บริหารจัดการทรัพยากรแร่ ยึดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ประชุม คนร. ยกระดับบริหารทรัพยากรแร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นธรรมาภิบาล ปชช.มีส่วนร่วม คำนึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลสุขภาพ ปชช. ภายใต้ New Normal

วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการภายใต้ คนร. และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเป็นยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ 2561-2580) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ ร่างการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (TMFC) รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งแร่ และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุม และยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ


“พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คนร.ให้เร่งรัดดำเนินการเรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ ภายใต้ New Normal และจะต้องให้ ปชช.มีส่วนร่วม อย่างแท้จริง” พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ระบุ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับผิดชอบการดำเนินงานเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล (Green and Smart Mining) พร้อมทั้งต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...