xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ” รายงาน ครม.ความคืบหน้าแก้ปัญหาการบินไทย ย้ำเจรจาเจ้าหนี้ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาลเผยรองนายกฯ รายงาน ครม.ความคืบหน้าแก้ปัญหาการบินไทย ย้ำเจรจาเจ้าหนี้ต่อเนื่อง ระบุต้องได้รับการช่วยเหลือเชิงนโยบายจากภาครัฐ

วันนี้ (9 มิ.ย.) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญที่บริษัท การบินไทยจะต้องดำเนินการก่อนศาลนัดไต่สวนคำร้องของฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การเจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คัดค้านผู้ทำแผนและแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท การบินไทย และที่ปรึกษากฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันบริษัท การบินไทย ยังอยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มประเทศในการยื่นของรับรองการฟื้นฟูกิจการ ในต่างประเทศ (Recognition) และได้ดำเนินการขอรับรองฟื้นฟูกิจการต่อศาลประเทศนั้นๆ

สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการประกอบได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้ การดำเนินการกับเจ้าหนี้ คู่ค้า และการชำระหนี้ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศาลต่างประเทศ การดำเนินการทางด้านทรัพยากรบุคคล การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ การสนับสนุนการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ และการดำเนินการเรื่องงบประมาณและประมาณการผลการดำเนินงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเพื่อบรรลุผลการการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...