xs
xsm
sm
md
lg

บางซื่อเตรียมเฮ ส.ส.ธณิกานต์ ผนึกกำลังผู้ว่าการรถไฟฯ ผุดโครงการ ‘Next Station Bangsue’ เพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์ให้ชุมชนเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ร่วมกับนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่หารือในส่วนของความเป็นไปได้ในการนำพื้นที่ของการรถไฟฯ มาใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพราะปัจจุบัน ‘บางซื่อ’ กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพฯ ให้พร้อมทั้งระบบรถ ราง เรือ เชื่อมต่อทั้งในประเทศและขยายสู่ภูมิภาคในอนาคต

น.ส.ธณิกานต์กล่าวว่า นอกจากความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ และโอกาสในด้านต่างๆ ที่กำลังจะได้รับการพัฒนาผ่านโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น สถานีกลางบางซื่อ แล้ว จากการลงพื้นที่รับฟังเสียงของพี่น้องในเขต ซึ่งเป็น Users ในพื้นที่ ได้รับทราบความต้องการ โดยนำมาจัดเรียงตามความสำคัญจำเป็น ความเร่งด่วน และความเป็นไปได้ รวมทั้งไม่ขัดต่อข้อกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงจะริเริ่มโครงการ ‘Next Station Bangsue’

“ในเบื้องต้น ‘Next Station Bangsue’ คือ โครงการนำร่องของเขตบางซื่อในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลานกิจกรรม ลานกีฬา ปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ ถูกที่ถูกทาง เพิ่มคุณภาพชีวิต และเน้นย้ำที่สุดคือเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในเขตชุมชนเมือง โดยอาจใช้พื้นที่ว่างเปล่าบางส่วนของ รฟท. ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าโดยในเบื้องต้นได้มีการหารือพูดคุยและสนับสนุนรับหลักการร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ตัวแทนผู้นำชุมชนฯ, ทีม ส.ส., การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานครฯ และสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อให้ ’บางซื่อ’ เจริญทั้งด้านกายภาพและคุณภาพชีวิต ตลอดจนเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ กระตุ้นวงจรเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยตามเป้าประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” น.ส.ธณิกานต์กล่าวเสริม


กำลังโหลดความคิดเห็น...