xs
xsm
sm
md
lg

"ส.ว.เรณู"พร้อมเพื่อน ม.เกษตรฯ รุ่น 31 แจกของชาวบ้านเขตบางเขน-จตุจักรที่เดือดร้อนจากโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ส.ว.เรณู" นำคณะเพื่อน ม.เกษตรฯ รุ่น 31 แจกข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมนมเกษตร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 เขตบางเขน-จตุจักร จำนวน 400 ครอบครัว

วันที่ 12 พ.ค.63 เมื่อเวลา11.00-13.30 น. ณ.ลานเจดีย์ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 31 นำโดย น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินรัตน์ รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน นำข้าวสาร อาหารแห้ง นมเกษตร นมสำหรับแม่และเด็ก ขนมต่างๆ ไปมอบให้ครอบครัวประชาชนที่ด้อยโอกาสและขัดสนอาหารประทังชีวิต อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเขื้อไวรัสโควิด -19 เขตบางเขนและเขตจัตุจักร จำนวน 400 ครอบครัว ที่ผ่านการคัดกรองว่าขัดสนจริงๆ และไม่รับของซ้ำซ้อน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองเขตดังกล่าวมาอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการจัดสถานที่และคัดกรองประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...