xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ เผยประกาศวุฒิสภา ตั้ง “ปรีชา จันทร์โอชา” เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมวุฒิสภามีมติตั้ง “พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา” เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง

วันนี้ (16 เม.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง เนื้อหาระบุว่า

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...