xs
xsm
sm
md
lg

แจงเงินทดรองฉุกเฉิน สู้โควิด-19 ระดับจังหวัด 50 ล้าน ให้อำนาจผู้ว่าฯ จัดซื้อเต็มที่ พ่วง 10 ล้านเดิม รับภัยไฟป่า/แล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย แจงเงินทดรองฉุกเฉิน 50 ล้าน สู้โควิด-19 ให้อำนาจผู้ว่าฯ 77 จังหวัด ลงรายละเอียด จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา แจกจ่าย จนท.ฝ่ายปฏิบัติกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ รวมถึงสิ่งจำเป็นให้ประชาชน ส่วนก้อนเดิม 10 ล้าน “เชิงป้องกันยับยั้ง” ยังสามารถใช้ได้ทั้งสถานการณ์ไฟป่า ภัยแล้ง ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ด้าน “ปค.” แจงงบระดับพื้นที่ จังหวัด-อำเภอ ใช้ได้ใน 3 ส่วน วงเงินกว่า 540 ล้าน

วันนี้ (1 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่าย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ​ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ขยายวงเงิน เป็น 50 ล้านบาท โดยให้เน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทันต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

“ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด สามารถนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หรือ สิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดได้ แต่รายละเอียด ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดว่าจะหารือการดำเนินการกันอย่างไร แต่ในประการสำคัญ คือ ต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสฯ ยังคงรุนแรงในปัจจุบัน”

ส่วนวงเงินเดิม 10 ล้านบาท ของ “งบเชิงป้องกันหรือยับยั้ง” ยังสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจในเชิงป้องกันหรือยับยั้งในภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เพราะภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ในแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีเพียงแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น แต่หากมีทั้งภัยพิบัติจากสถานการณ์ไฟป่า ภัยแล้ง ผลกระทบจากพายุฤดูร้อน หรือภัยพิบัติต่างๆ ในหลายพื้นที่ก็มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว จะต้องไปพิจารณาหารือเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติทุกประเภทให้ได้ อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน อีกด้วย

อีกด้าน กรมการปกครอง ได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 สามารถใช้งบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. โครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3 และ 4) ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 6112 ลว. 6 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดสรรให้ ทปค.จ. และ ทปค.อ. ดังนี้-จัดสรร ทปค.จ. แห่งละ 200,000-400,000 บาท (ตามขนาดจังหวัด) และ-จัดสรร ทปค.อ. แห่งละ 450,000-650,000 บาท (ตามขนาดอำเภอ) งบประมาณรวม 475,350,000 บาท

2. การจัดสรรเพิ่มเติม สำหรับ ทปค.จ./ทปค.อ. ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 6780 ลว. 13 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดสรรเพิ่มเติมให้ ทปค.จ. และ ทปค.อ. แห่งละ 50,000 หรือ 25,000 บาท งบประมาณรวม 23,200,000 บาท

3. การจัดสรรเพิ่มเติม สำหรับกรณีการป้องกันและลดความเสี่ยง ตามหนังสือ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.1/ว 8444 ลว. 28 มีนาคม 2563 โดยจัดสรรเพิ่มเติมให้ ทปค.จ. และ ทปค.อ. แห่งละ 50,000 บาท งบประมาณรวม 47,700,000 บาท

รวมงบประมาณที่สามารถใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยง งบประมาณรวม 546,250,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...