xs
xsm
sm
md
lg

ปชป.เรียก 7 รมต.พรรค ถกรับมือสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเลื่อนประชุมใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษก ปชป. เผย พรรคเรียก 7 รมต.พรรค ถกรับมือสถานการณ์โควิด-19 พร้อมยกเลิกข้อบังคับพรรคเลื่อนประชุมใหญ่ไป เม.ย. ส่วนงานครอบ 74 ปี ยังไม่มีการคุย

วันนี้ (25 มี.ค.) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เผยภายหลังการประชุม 7 รัฐมนตรี ของพรรค ว่า มีการพูดคุยเพื่อรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีรับผิดชอบตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ขอให้รัฐมนตรีของพรรค ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อมีการประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว โดยให้ประสานกับ ส.ส.ของพรรค เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับข้อมูลที่ตรงกัน

สำหรับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค ซึ่งตามข้อบังคับพรรค ข้อที่ 78 ระบุว่า การประชุมใหญ่สามัญต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีนั้น ก็เพื่อให้พรรคได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ให้จัดก่อนระยะเวลาที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนด และตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 43 ระบุว่า หัวหน้าพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนของทุกปีนั้น พรรคประชาธิปัตย์จำเป็นต้องยึดหลักกฎหมาย พ.ร.บ. พรรคการเมือง แต่ก็จะต้องมีการทำมติเวียนเพื่อยกเว้นข้อบังคับพรรค ข้อ 78 ดังกล่าว เพราะองค์ประชุมของพรรคประชาธิปัตย์มีจำนวน 306 คน ดังนั้น หากมีการจัดประชุมใหญ่ตามกฎหมายกำหนดก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่ พรรคจึงมีความจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับการประชุมก่อน จากที่ระบุให้จัดในเดือนมีนาคมของทุกปี แล้วยึดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่ระบุให้มีการประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายน ขณะเดียวกัน พรรคก็จะรอการวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวจาก กกต. เสียก่อนว่า ในกรณีการจัดประชุมใหญ่สามัญของพรรคการเมืองจะดำเนินการในทิศทางใดได้บ้าง

ส่วนการจัดงานครบรอบ74 ปี ของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ที่กำหนดงานทำบุญในวันจันทร์ที่ 6 เม.ย.นั้น ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน จึงต้องรอรายละเอียดจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และจะได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้อีกครั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...