xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดผ้าพร้อม! โอนแล้ว 225 ล้าน 7 พัน อปท. งบกลางซื้อผ้าทำหน้ากาก 50 ล้านชิ้น “โคราช” 333 อปท.งบ 10 ล้าน เป้าสูงสุด 2.2 ล้านชิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดผ้าพร้อม! มท.โอนแล้ว 225 ล้าน งบกลาง เงินสำรองฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุทำหน้ากากผ้า เป้ามหาย 50 ล้านชื้น รับมือโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาล/อบต. 7,774 แห่ง เฉพาะโคราช 333 อปท. รับงบซื้อผ้ากว่า 10 ล้านบาท เป้าหมายสูงสุด 2.2 ล้านชิ้น “ระนอง” ได้งบซื้อผ้าน้อยสุด 30 อปท. งบฯ 6 แสนเศษ เป้าหมาย 1.5 แสนชิ้น

วันนี้ (10 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประซาซนในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง โดยเบิกจ่าย ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ทั้งนี้ ประกอบด้วย จ.กระบี่ 61 อปท. จำนวนเงิน 1,707,678 บาท เป้าหมายผลิตหน้ากากผ้า 379,460 ชิ้น จ.กาญจนบุรี 121 อปท. จำนวนเงิน 3,023,649 บาท เป้าหมาย 671,986 ชิ้น จ.กาฬสินธุ์ 150 อปท. จำนวนเงิน 3,805,515 บาท เป้าหมาย 845,734 ชิ้น จ.กำแพงเพชร 89 อปท. จำนวนเงิน 2,803,077 บาท เป้าหมาย 622,976 ชิ้น จ.ขอนแก่น 224 อปท. จำนวนเงิน 6,843,132 บาท เป้าหมาย 1,520,802 ชิ้น จ.จันทบุรี 81 อปท. จำนวนเงิน 1,999,980 บาท เป้าหมาย444,472 ชิ้น จ.ฉะเชิงเทรา 108 อปท. จำนวนเงิน 2,581,677 บาท เป้าหมาย 573,762 ชิ้น

จ.ชลบุรี 97 อปท. จำนวนเงิน 4,797,837 บาท เป้าหมาย 1,066,230 ชิ้น จ.ชัยนาท 59 อปท. จำนวนเงิน 1,256,472 บาท เป้าหมาย 279,232 ชิ้น จ.ชัยภูมิ 142 อปท. จำนวนเงิน 4,354,524 บาท เป้าหมาย 967,798 ชิ้น จ.ชุมพร 78 อปท.จำนวน 1,903,005 บาท เป้าหมาย 426,294 ชิ้น จ.เชียงราย 143 อปท. จำนวนเงิน 4,596,129 บาท เป้าหมาย 1,021,432 ชิ้น จ.เชียงใหม่ 210 อปท. จำนวนเงิน 6,349,311 บาท เป้าหมาย 1,411,042 ชิ้น จ.ตรัง 99 อปท. จำนวนเงิน 2,450,340 บาท เป้าหมาย 544,574 ชิ้น จ.ตราด 43 อปท. จำนวนเงิน 861,723 บาท เป้าหมาย 191,512 ชิ้น

จ.ตาก 68 อปท. จำนวนเงิน 2,173,770 บาท เป้าหมาย 483,114 ชิ้น จ.นครนายก 45 อปท. จำนวนเงิน 986,607 บาท เป้าหมาย 219,286 ชิ้น จ.นครปฐม 116 อปท.จำนวนเงิน 3,361,365 บาท เป้าหมาย 747,048 ชิ้น จ.นครพนม 103 อปท. จำนวนเงิน 2,724,129 บาท เป้าหมาย 605,434 ชิ้น จ.นครราชสีมา 333 อปท. จำนวนเงิน 9,978,534 บาท เป้าหมาย 2,217,678 ชิ้น จ.นครศรีธรรมราช 184 อปท. จำนวนเงิน 5,922,837 บาท เป้าหมาย 1,316,320 ชิ้น จ.นครสวรรค์142 อปท. จำนวนเงิน 4,119,759 บาท เป้าหมาย 915,626 ชิ้น จ.นนทบุรี 45 อปท. จำนวนเงิน 4,434,840 บาท เป้าหมาย 985,554 ชิ้น

จ.นราธิวาส 88 อปท. จำนวนเงิน 2,892,86 บาท เป้าหมาย 634,942 ชิ้น จ.น่าน 99 อปท. จำนวนเงิน 1,841,805 บาท เป้าหมาย 409,342 ชิ้น จ.บึงกาฬ 59 อปท. จำนวนเงิน 1,572,327 บาท เป้าหมาย 349,444 ชิ้น จ.บุรีรัมย์ 208 อปท.จำนวนเงิน 5,959,458 บาท เป้าหมาย 1,324,458 ชิ้น จ.ปทุมธานี 64 อปท. จำนวนเงิน 3,963,096 เป้าหมาย 880,738 ชิ้น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 60 อปท. จำนวนเงิน 1,984,014 บาท เป้าหมาย 440,938 บาท จ.ปราจีนบุรี 69 อปท.จำนวนเงิน 1,820,151 บาท เป้าหมาย 404,530 ชิ้น จ.ปัตตานี 113 อปท. จำนวนเงิน 2,578,977 บาท เป้าหมาย 573,176 ชิ้น จ.พระนครศรีอยุธยา157 อปท.จำนวนเงิน 3,055,356 บาท เป้าหมาย 679,032 ชิ้น

จ.พะเยา 71 อปท. จำนวนเงิน 1,860,147 บาท เป้าหมาย 413,392 ชิ้น จ.พังงา51 อปท. จำนวนเงิน 985,149 บาท เป้าหมาย 218,954 ชิ้น จ.พัทลุง 73 อปท. จำนวนเงิน 1,953,855 บาท เป้าหมาย 434,216 ชิ้น จ.พิจิตร 101 อปท. จำนวนเงิน 2,118,249 บาท เป้าหมาย 470,774 ชิ้น จ.พิษณุโลก 102 อปท. จำนวนเงิน 3,287,124 บาท เป้าหมาย 730,540 ชิ้น จ.เพชรบุรี 84 อปท. จำนวนเงิน 1,781,559 บาท เป้าหมาย 395,934 ชิ้น จ.เพชรบูรณ์ 127 อปท. จำนวนเงิน 3,829,248 บาท เป้าหมาย 851,040 ชิ้น จ.แพร่ 83 อปท. จำนวนเงิน 1,767,906 บาท เป้าหมาย 392,910 ชิ้น จ.ภูเก็ต 18 อปท. จำนวนเงิน 1,382,319 บาท เป้าหมาย 307,190 บาท

จ.มหาสารคาม 142 อปท. จำนวนเงิน 3,651,381 บาท เป้าหมาย 811,512 ชิ้น จ.มุกดาหาร 54 อปท. จำนวนเงิน 1,305,378 บาท เป้าหมาย 290,108 ชิ้น จ.แม่ฮ่องสอน 49 อปท. จำนวนเงิน 907,389 บาท เป้าหมาย 201,670 ชิ้น จ.ยโสธร87 อปท. จำนวนเงิน 2,065,428 บาท เป้าหมาย 459,028 ชิ้น จ.ยะลา 63 อปท. จำนวนเงิน 1,915,515 บาท เป้าหมาย 425,708 บาท จ.ร้อยเอ็ด 202 อปท. จำนวนเงิน 5,035,392 บาท เป้าหมาย 1,119,098 ชิ้น จ.ระนอง 30 อปท. จำนวนเงิน 684,243 บาท เป้าหมาย 152,064 ชิ้น จ.ระยอง 67 อปท. จำนวนเงิน 2,448,504 บาท เป้าหมาย 544,154 ชิ้น จ.ราชบุรี 111 อปท. จำนวนเงิน3,225,564 บาท เป้าหมาย 716,868 ชิ้น

จ.ลพบุรี 125 อปท. จำนวนเงิน 2,901,582 บาท เป้าหมาย 644,874 ชิ้น จ.ลำปาง 102 อปท. จำนวนเงิน 2,902,410 บาท เป้าหมาย 645,024 ชิ้น จ.ลำพูน 57 อปท. จำนวนเงิน 1,533,069 บาท เป้าหมาย 340,700 ชิ้น จ.เลย 100 อปท.จำนวนเงิน 2,401,794 บาท เป้าหมาย 533,796 ชิ้น จ.ศรีสะเกษ 216 อปท. จำนวนเงิน 5,593,482 บาท เป้าหมาย 1,243,150 ชิ้น จ.สกลนคร 140 อปท. จำนวนเงิน 4,307,013 บาทเป้าหมาย 957,188 ชิ้น จ.สงขลา 140 อปท. จำนวนเงิน 5,311,026 บาท เป้าหมาย 1,180,316 ชิ้น

จ.สตูล 41 อปท. จำนวนเงิน 1,174,752 บาท เป้าหมาย 261,086 ชิ้น จ.สมุทรปราการ 48 อปท. จำนวนเงิน 4,757,823 บาท เป้าหมาย 1,057,354 ชิ้น จ.สมุทรสงคราม 35 อปท. จำนวนเงิน 744,399 บาท เป้าหมาย 165,434 ชิ้นจ.สมุทรสาคร 37 อปท. จำนวนเงิน 1,966,959 บาท เป้าหมาย 437,126 ชิ้น จ.สระแก้ว 65 อปท. จำนวนเงิน 2,073,951 บาท เป้าหมาย 460,928 ชิ้น จ.สระบุรี 108 อปท. จำนวนเงิน 2,390,229 บาท เป้าหมาย 531,202 ชิ้น จ.สิงห์บุรี 41 อปท.จำนวนเงิน 819,873 บาท เป้าหมาย 182,200 ชิ้น จ.สุโขทัย 90 อปท. จำนวนเงิน 2,325,825 บาท เป้าหมาย 516,912 ชิ้น จ.สุพรรณบุรี 126 อปท. 3,220,110 บาท เป้าหมาย 715,646 ชิ้น

จ.สุราษฎร์ธานี 137 อปท. จำนวนเงิน 3,950,883 บาท เป้าหมาย 878,054 ชิ้นจ.สุรินทร์ 172 อปท. จำนวนเงิน 5,282,910 บาท เป้าหมาย 1,174,138 หนองคาย 67 อปท. 1,969,560 บาท เป้าหมาย 437,724 ชิ้น จ.หนองบัวลำภู67 อปท. จำนวนเงิน 1,927,089 เป้าหมาย 428,276 ชิ้นจ.อ่างทอง64 อปท. จำนวนเงิน 1,088,640 บาท เป้าหมาย 241,944 ชิ้น จ.อำนาจเจริญ 63 อปท. จำนวนเงิน 1,443,825 บาท เป้าหมาย 320,880 ชิ้น จ.อุดรธานี 180 อปท. จำนวนเงิน 5,983,668 บาท เป้าหมาย 1,329,822 ชิ้น จ.อุตรดิตถ์ 79 อปท. จำนวนเงิน 1,768,527 บาท เป้าหมาย 393,046 ชิ้น จ.อุทัยธานี 63 อปท. จำนวนเงิน 1,233,099 บาท เป้าหมาย 274,060 ชิ้น จ.อุบลราชธานี 238 อปท. จำนวนเงิน 7,019,217 บาท เป้าหมาย 1,559,994 ชิ้น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...