xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เซ็นตั้งศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ป้องกันแพร่ระบาด สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” ลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ได้รับความเดือดร้อน สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า วันที่ 4 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 72 /2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (covid-19) มีเนื้อหาสรุปว่า ตามที่ปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนองค์การอนามัยโลก (WHO) แจ้งเตือนทุกประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกมิติ รวมทั้งสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้รู้เท่าทัน ไม่ตื่นตระหนกในข่าวสารอันไม่เป็นความจริง อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ข้อมูลโควิด-19” ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่นตามที่นายกฯ กำหนด โดยให้มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ หนึ่งคนตามที่นายกฯมอบหมาย ขึ้นตรงต่อนายกฯ โดยให้มีภารกิจอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับโรคดังกล่าว และให้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ คือ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อย่างถูกต้อง รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และประสานการช่วยเหลือ ติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แจงประชาชนและภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือโดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ การรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจ โดยให้รายงานความคืบหน้าต่อนายกฯ ทุกวัน และให้ใช้งบประมาณจากงบของสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...