xs
xsm
sm
md
lg

“ชวน” ย้ำ ส.ส.เป็นแบบอย่างเคารพ กม. ขอ ปชช.เชื่อมั่น ปชต.ระบบรัฐสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุม ขอบคุณทุกฝ่าย จี้ ส.ส.เป็นแบบอย่างเคารพกฎหมาย ขอประชาชนเชื่อมั่นประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ชูเป็นระบบที่ดีที่สุด

วันนี้ (28 ก.พ.) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปิดประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและทุกฝ่าย ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นฝ่ายออกกฎหมาย ขอให้ ส.ส. เป็นแบบอย่างของคนเคารพกฎหมาย และขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้

“ขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกฝ่ายที่ร่วมทำงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ หนึ่งในอำนาจอธิปไตย ซึ่งได้เรียนตั้งแต่ต้นวันแรกว่าเราคือฝ่ายออกกฎหมาย บังคับคนทั้งประเทศ เราต้องเป็นแบบอย่างของคนเคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎเกณฑ์กติกา สภาเราได้ทำหน้าที่มา 2 สมัยประชุมในปีแรกของสภาชุดนี้ และทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกฝ่าย ขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ขอบคุณล่ามมือ ขอบคุณสื่อมวลชนที่รายงาน เหนือสิ่งอื่นใดคือขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามงานของคนที่ท่านเลือกมา ท่านเป็นส่วนสำคัญมากในการช่วยติดตามภารกิจของ ส.ส.ซึ่งเขาจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร พี่น้องก็มีสิทธิที่จะบอกกล่าวเขาได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือขอพี่น้องประชาชนได้มีความเชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้ และสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้ด้วยกลไกที่เรามีอยู่”


กำลังโหลดความคิดเห็น