xs
xsm
sm
md
lg

90 ส.ส.รัฐบาล เข้าชื่อยื่นปธ.สภาฯ ขอศาลรธน.วินิจฉัยร่างงบฯ ปมเสียบบัตรแทน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (แฟ้มภาพ)
วิปรบ. แถลง 90 ส.ส.รัฐบาล เข้าชื่อยื่นปธ.สภาฯ ขอศาลรธน.วินิจฉัยร่างงบฯ หาทางออกปมเสียบบัตรแทน ยังไม่ทราบคลิปที่มีส.ส.พปชร.ไปเอี่ยว

วันนี้ (22ม.ค.) นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล หรือวิปรัฐบาล พร้อมด้วยคณะวิปรัฐบาล แถลงเปิดเผยว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 90 คน เข้าชื่อกันตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติทั้งที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม

นายวิรัช กล่าวว่า ในหนังสือที่ยื่นต่อประธานรัฐสภา ขอให้วินิจฉัยใน 3 ประเด็นได้แก่ 1.) กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 120 หรือไม่ 2.) หากมีปัญหา จะมีปัญหาทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา และ 3.) และจะดำเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไร

ส่วนที่เผยแพร่คลิปเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วย นายวิรัชกล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าคลิปดังกล่าวอยู่ในกระบวนการลงมติเรื่องอะไร แต่เมื่อวานในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐก็ย้ำว่า ต้องอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา ส่วนจะต้องแสดงความรับผิดชอบหากร่างกฎหมายตกทั้งฉบับหรือไม่นั้น นายวิรัชบอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ต้องเข้าใจว่า เครื่องลงมติมีเพียง 350 เครื่อง แต่จำนวนสมาชิกมีถึง 500 คน จึงต้องสลับกันเสียบบัตร ส่วนที่มีคลิปบุคคลคนเดียวกันเสียบบัตรแทนกันหลายใบ ก็ต้องไปดูตามข้อเท็จจริง โดยวิปรัฐบาลมีหน้าที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อเกิดเหตุอันควรสงสัย ภายใน 3 วัน หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ วิปรัฐบาลจึงตัดสินใจยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาโดยทันที เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...