xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน. ก่อนชงพิจารณาเพิกถอนข้อบังคับอนค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต. เผย เร่งศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน. ก่อนชงนายทะเบียนฯพิจารณาเพิกถอนข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ที่ข้อความยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถาบัน

วันนี้ (21ม.ค.) สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยกคำร้องไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ในคดีถูกกล่าวหาใช้สิทธิเสรีภาพกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 14(3) ได้ ซึ่งกกต.มีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับกล่าวได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม ของกฎหมายเดียวกันนั้น กกต. ได้มอบหมายให้สำนักงานฯพิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้อบังคับดังกล่าวของพรรคอนาคตใหม่เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานกกต.เพื่อพิจารณาตามมาตรา 17 วรรคสามของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองโดยเร็วต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุว่ามีความไม่ชัดเจน คลุมเครือ เป็นกรณีที่ใช้ถ้อยคำว่า “หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ “ และในส่วนรายการคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ข้อ 6 วรรคสอง มีการกำหนดว่า “พรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ“ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการใช้ข้อความในข้อบังคับพรรคการเมืองควรให้มีความชัดเจน ไม่แตกต่างจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 2 ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “


กำลังโหลดความคิดเห็น...