xs
xsm
sm
md
lg

ศาลฎีกาเลือกตั้ง นัดไต่สวนพยาน คดีแจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" 28 ก.พ.และ10 มี.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (แฟ้มภาพ)
ศาลฎีกาเลือกตั้ง กำหนดนัดไต่สวนพยาน คดี กกต.แจกใบเหลือง "กรุงศรีวิไล" 28 ก.พ.และ 10 มี.ค. หลัง กกต.ส่งเอกสาร 12 ฉบับ พร้อมบัญชีพยาน 7 ปาก ส่วนกรุงศรีวิไล มีพยาน 5 ปาก เอกสาร 2 ฉบับสู้คดี

วันนี้ (17ม.ค.) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง นัดตรวจหลักฐานคดีหมายเลขดำ ลต.(ส.ส.) 585/2562 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย กรณี กกต.แจกใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ซึ่งถูกกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล โดยเป็นกรณีที่คนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาทต่อประชาชนในพื้นที่ในวันที่ 19 พ.ย.61 ที่วัดมงคลนิมิต ตำบลและอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เขียนหน้าซองว่า กรุง ศรีวิไล อันเป็นความผิดตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1)

ซึ่ง กกต. ผู้ร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยและมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ใหม่ โดยวันนี้ทนายความของนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน แถลงว่า ขณะเกิดเหตุวันที่ 19 พ.ย.61 นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านยังไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อกับบุคคลที่ไปร่วมงานศพแล้วนำซองช่วยให้ญาติผู้เสียชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้านไม่ทราบ แต่หากศาลฟังได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็เกิดก่อนที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จะใช้บังคับในวันที่ 23 ม.ค.62

ขณะที่ศาลพิจารณาคำร้อง กกต. และคำคัดค้านของคู่ความแล้ว คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 80 ประกอบระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.พ.ศ.2561 ข้อ 18(4) และมีผลให้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 จ.สมุทรปราการ ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 133 หรือไม่ โดย กกต.ผู้ร้อง ขอส่งเอกสาร 12 ฉบับ ขณะที่ขอไต่สวนพยานบุคคล 7 ปาก ส่วนนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ส่งเอกสาร 2 ฉบับเกี่ยวกับรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง พร้อมขอไต่สวนพยานบุคคล คือ นายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 5 ปาก ซึ่งนำสืบประเด็นการช่วยหาเสียง

ทั้งนี้ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ผู้ร้อง และผู้คัดค้าน นำพยานเข้าไต่สวนตามที่ระบุ และกำหนดวันนัดไต่สวนพยานฝ่าย กกต. ผู้ร้อง ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. และไต่สวนพยานฝ่ายนายกรุงศรีวิไล ผู้คัดค้าน ในวันที่ 10 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 -16.30 น. เช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...