xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองมรดกโลก เตรียมดัน “ป่าแก่งกระจาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พล.อ.ประวิตร” ผลักดัน “ป่าแก่งกระจาน” ขึ้นเป็นมรดกโลก ชื่นชม ทส.สนองนโยบายรัฐบาล กำชับการเฝ้าระวังไฟป่าและการควบคุม

วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประวิตร ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของ ทส.ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และได้รับรายงานผลการคัดเลือกกรรมการมรดกโลกวาระปี พ.ศ. 2562 ถึง 2566 โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ของไทยได้รับการคัดเลือก 1 ใน 9 ประเทศจากรัฐภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 170 ประเทศให้เป็นกรรมการมรดกโลก ด้วยคะแนน 156 เสียง จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลก ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก ครม.และเสนอต่อศูนย์มรดกโลกให้ทันภายใน 31 ม.ค. 63 ต่อไป

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวชื่นชม ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่มีความมุ่งมั่นในการรักษาผืนป่าและธรรมชาติตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ มีระบบการดูแลรักษาป่าไม้เป็นที่ยอมรับระดับสากล สามารถขอเสนอป่าแก่งกระจานต่อศูนย์มรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป พร้อมได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการแห่งชาติฯ, คณะกรรมการขับเคลื่อน และเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่นและ ทุ่มเท แม้จะมีความยากลำบากเนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกล มีบริเวณกว้างขวาง บางครั้งต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากสภาพป่า

พล.อ.ประวิตรได้กำชับสั่งการ ทส.ต้องเพิ่มมาตรการดูแลรักษาป่าไม้อย่างเข้มงวด นอกเหนือจากการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า โดยขอให้เพ่งเล็งเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่มีสภาวะแห้งแล้งมาก เพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานอาจเกิดไฟป่าขึ้นได้ตลอดเวลา นำมาซึ่งปัญหาฝุ่นควันเป็นวงกว้างตามมาได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...