xs
xsm
sm
md
lg

กกต.โต้"ปิยบุตร" ยันมีอำนาจชงศาลยุบพรรคเหตุพบกู้จริง ขู่ฟันคนปล่อยเอกสารลับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.สวน เลขาฯ อนค.แถลงข่าวคลาดเคลื่อน ชี้มติเสนอศาล รธน.ยุบพรรคปมกู้เงิน เป็นอำนาจ กกต.ที่พิจารณาจากกรณีพบการกู้จริง ไม่ใช่จากการสืบสวนไต่สวนของ คกก. ตามระเบียบ กกต.ที่สอบเพื่อดำเนินคดีอาญา อยู่ระหว่างการพิจารณา ขู่ฟันคนเผยเอกสารลับ

วันนี้ (10ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ชี้แจง กรณีนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงข่าวเกี่ยวกับ กระบวนการสืบสวนและพิจารณาของ กกต.เพื่อเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่จากเหตุกู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191 ล้านบาท ว่า การแถลงข่าวของนายปิยบุตรคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คือ 1.การดำเนินคดีอาญาเป็นกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงิน จากนายธนาธร กกต.ได้ดำเนินการ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561

ซึ่งกำหนดขั้นตอนการพิจารณาสำนวนการสืบสวนไว้ 4 ขั้นตอน คือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน , เลขาธิการ กกต. คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง และ กกต.ซึ่งก่อนถึงชั้นของ กกต เป็นการเสนอความเห็นเพื่อให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ความเห็นในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน ไม่ผูกพัน กกต.ในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด โดยสำนวนการสืบสวนนี้เสร็จสิ้นจากการพิจารณาในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกต.

2.การดำเนินการกรณียุบพรรคอนาคตใหม่ ก่อนที่ กกต.จะได้วินิจฉัยสำนวนการสืบสวน การดำเนินคดีอาญาเพื่อให้การดำเนินการต่อกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณา และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง 2560 จึงเป็นการดำเนินการกรณีความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ดำเนินการตามมาตรา 93 พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ว่า พรรคการเมืองกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 ของกฎหมายเดียวกันซึ่งเป็นเหตุให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง 2560

"สำนวนยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ กกต.ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันเป็นเหตุให้ยุบพรรคการเมือง และ กกต.ได้มีมติเห็นชอบให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับการทั้ง 2 กรณีดังกล่าว กกต.ได้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ โดยสำนักงาน กดต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเอกสารสำนวนการสืบสวนที่มีการนำไปเปิดเผยแลัพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่นำเอกสารราชการที่เป็นชั้นความลับไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่มีอำนาจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...