xs
xsm
sm
md
lg

สิงห์นักบิดแห้ว ศาลปค.ยกฟ้อง ชี้ห้ามขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์ เป็นกฏไม่เลือกปฏิบัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
ศาลปค.กลาง ยกฟ้องผบช.น.-ผู้ว่าฯกทม. ชี้ข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์ ขึ้นสะพาน-ลงอุโมงค์ เป็นกฏไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทบสิทธิเสรีภาพ

วันนี้ (26ธ.ค.) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายชนน์กฤษฎ์ บุญรามณรงค์ และนายภีรสิทธิ์ จิระวงศ์ไพศาล ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยื่นฟ้อง ผบช.น. และผู้ว่า กทม. กรณีออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขต กทม.ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ.2559 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 และกำหนดห้ามไม่ให้รถจักรยานยนต์ จักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิดเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกจำนวน 39สะพาน และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก จำนวน 5อุโมงค์ ในกทม. โดย ศาลให้เหตุผล ว่า ข้อบังคับดังกล่าวเป็นกฎที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่ใช้ยานพาหนะดังกล่าว ดังนั้นเหตุผลในการออกข้อบังคับที่ว่า เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการจราจรโดยรวม ลดอุบัติเหตุบนสะพานและอุโมงค์ทางร่วมทางแยกจึงรับฟังได้ ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อ้างว่า เป็นการออกข้อบังคับตามอำเภอใจ เลือกปฏิบัติจึงไม่อาจรับฟังได้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงเป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยรวม และเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสะดวกในการจราจร และไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ตามที่ มาตรา 29, มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญ 2550 และมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557


กำลังโหลดความคิดเห็น