xs
xsm
sm
md
lg

ตามคาด ครม.ตั้ง “พีระพันธุ์” ที่ปรึกษานายกฯ พร้อมตั้งบอร์ด ขสมก.-รองปลัดอุดมศึกษาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาลแถลง ครม.คลอดมติตั้ง “พีระพันธุ์” นั่งที่ปรึกษานายกฯ พร้อมอนุมัติบอร์ด ขสมก.ใหม่ ดัน “ศุภชัย” เป็นรองปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ

วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.เป็นต้นไป รวมถึง ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 วรรคสองแห่ง พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้ 1. นายวิทยา ยาม่วง ประธานกรรมการ 2. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ กรรมการ 3. นายสุเมธ สังข์ศิริ กรรมการ 4. นางปาณิสรา ดวงสอดศรี กรรมการ 5. พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง กรรมการ 6. นายภาณุทัด แนวจันทร์ กรรมการ 7. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้บรรจุ นายศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ลาออกจากราชการ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) กลับเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...