xs
xsm
sm
md
lg

คณะพัฒนาศก.มาเลย์ ติดใจ! "เมืองต้นแบบจะนะ จ.สงขลา" สรุปเร่งแผนเชื่อมถนน-สะพานแม่น้ำโกลก รับ 2 ด่านศุลกากรแห่งใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทีมพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน "ไทย-มาเลเซีย" ติดตามความคืบหน้าเชื่อม 2 สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่ "ตากใบ- เปิงกาลันกุโบร์" และ "สุไหงโกลก-รันเตาปันยัง" พื้นที่จ.นราธิวาส-รัฐกลันตัน พ่วง 2 ด่านศุลกากรแห่งใหม่ "สะเดา- บูกิตกายูฮิตัม" เร่งแผนเชื่อมโยงถนนระหว่างสองด่านฯ นัดถก ก.พ.ปีหน้า ส่วนทีมเศรษฐกิจมาเลเซีย เตรียมยกคณะศึกษา "เมืองต้นแบบจะนะ จ.สงขลา " สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบายรัฐบาลประยุทธ์ เล็งผลักดัน 7 สาขาความร่วมมือภายใต้ JDS ในอนาคต

วันนี้( 13 ธ.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาพัฒน์ ได้ร่วมประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้คณะกรรมการไทย-มาเลเซียว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน (The 5th Project Coordinators’ Meeting and the 3rd High-Level Meeting of Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) ณ โรงแรม Weil เมืองอิโปห์ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

โดยฝ่ายไทย มี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานร่วมกับ Dato’ Dr. Noor Zari bin Hamat รองปลัดกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ของมาเลเซีย โดยมี นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารูห์ นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นายบุญธรรม มณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ Mr. Mohammad Nasser bin Abdul Razak รองผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจรัฐเปรัค (Perak State Economic Planning Unit) ร่วมหารือ

ทั้งสองฝ่าย มีการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกทั้ง 2 แห่ง (สะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส - เมืองเปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน และสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองที่อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส - เมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตัน)

โดยทางการ มาเลเซียเตรียมจะจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคของสะพานระหว่าง 2 ประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งผู้แทนฝ่ายไทยเร่งรัดให้มาเลเซียตอบรับข้อเสนอการเชื่อมโยงถนนระหว่างสองด่านฯ รวมทั้งจัดประชุมคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อสรุปแนวทางเชิงเทคนิคในการเชื่อมโยงดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้การขนส่งสินค้าและการสัญจรของประชาชนข้ามพรมแดนเกิดความสะดวกมากขึ้น

จากนั้น ผู้แทนฝ่ายไทยยังได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นต้น เป็นผลให้ผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย เกิดความสนใจและเตรียมจัดคณะมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการดังกล่าวในช่วงต้นปี 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างกัน โดยรายละเอียดของแผนฯ จะประกอบไปด้วยแนวทางการสร้างความร่วมมือโครงการที่อยู่ใน 7 สาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน JDS ได้แก่

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักและความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการศึกษา (3) การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน (4) การค้าและการลงทุน (5) การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งการชลประทาน (6) การเงิน การธนาคาร รวมทั้งกิจการธนาคารอิสลาม และ (7) พลังงาน

โดยจะได้ข้อสรุปและใช้ในการนำเสนอระหว่างการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมของทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องร่วมกันในเรื่องการพัฒนาที่ปราศจากความเหลื่อมล้ำ (Inclusiveness) โดยจะต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังให้เป็นหลักในการดำเนินความร่วมมือแผนงาน JDS อีกด้วย

สำหรับ ผลลัพธ์จากการประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของไทย-มาเลเซีย และข้อสรุปเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ JDS ฉบับที่ 2 จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมในระดับสูงตามลำดับต่อไป อาทิ การประชุมระดับคณะทำงาน แผนงาน JDS ครั้งที่ 12 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส แผนงาน JDS ครั้งที่ 8 และการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน JDS ครั้งที่ 5 และการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 7 โดยทั้งหมดจะมีขึ้นก่อนช่วงกลางปี 2563.


กำลังโหลดความคิดเห็น...