xs
xsm
sm
md
lg

ฝ่ายค้านจี้ถอนญัตติขอนับคะแนนใหม่แลกร่วมประชุม ขู่วอล์กเอาต์ซ้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน
ประธานวิปฝ่ายค้านแนะรัฐบาลยอมถอนญัตติขอลงคะแนนใหม่ แลกร่วมนับองค์ประชุม หากดันทุรังเจออารยะขัดขืนวอล์กเอาต์เหมือนเดิมวันนี้ (4 ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงว่า ที่ประชุม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการประชุมร่วมกันพื่อหารือถึงการประชุมผู้แทนสภาราษฎรที่จะมีพิจารณาญัตติด่วน เรื่องการตั้งคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44


โดยมีข้อสรุปว่า พรรคฝ่ายค้านจะเสนอให้รัฐบาลถอนญัตติที่ให้มีการลงคะแนนใหม่ เพื่อให้สภากลับไปใช้มติเดิม ซึ่งการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญฯ ได้มีกาลงมติให้มีการตั้งกรรมธิการดังกล่าวไปแล้ว แต่หากฝ่ายรัฐบาลยืนยันที่จะให้มีการลงคะแนนใหม่ ส.ส.ฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม

“ในการประชุมของฝ่ายค้าน ได้มีการพิจารณาและหาทางออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1. ให้รัฐบาลถอนญัตติการลงคะแนนใหม่ และ 2. ฝ่ายค้านเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้สภาเดินหน้าต่อไปได้ แต่หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะไม่ถอนญัตติดังกล่าว ฝ่ายค้านจะมีแนวทางที่ 3 คือ ต่างฝ่ายต่างเคารพจุดยืนซึ่งกันและกัน โดยฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมองค์ประชุม ซึ่งยืนยันว่าแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความขัดแย้ง เนื่องจากระบบประชาธิปไตยสามารถเกิดความขัดแย้งได้อยู่แล้ว และเป็นสิ่งสวยงาม ทั้งนี้ คิดว่ารัฐบาลน่าจะสามารถรวบรวมเสียงจนสามารถทำให้สภาเดินหน้าต่อไปได้ เพราะรัฐบาลเองก็มีหลายมือ”

นายสุทินกล่าวว่า ผลสรุปของฝ่ายค้านครั้งนี้ เป็นการแสดงออกซึ่งอารยะขัดขืน เพราะต้องการให้สภามีบรรทัดฐานที่ถูกต้องและคิดว่าในอนาคตควรจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา สำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุทินกล่าวว่า ฝ่ายค้านได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีการเลื่อนเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลออกไปก่อนจากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 ไปเป็นช่วงเดือนก.พ. 2563 โดยมีเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1. ได้มีการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่า คำว่า หนึ่งปี ที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ได้เป็นระยะเวลาตามปีปฏิทิน ทำให้ฝ่ายค้านไม่จำเป็นจะต้องยื่นญัตติการปภิปรายไม่ไว้วางใจในปีนี้ 2. หากมีการยื่นในเดือนธันวาคม จะเป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดจนเกินไป เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 3. ได้รับแจ้งจาก ส.ส.ว่าติดภาระกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงคิดว่าควรเลื่อนการปภิปรายออกไปก่อน เป็นเดือน ก.พ. 2563

“หากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือน ก.พ.ปี 2563 จะทำให้ฝ่ายค้านสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางได้ 2 ครั้งเนื่องจากในปี 2563 สภาจะมี 2 ปีการประชุม” นายสุทินกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...