xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทย ให้กำลังใจ 19 ผู้บริหารภูมิภาค "นายอำเภอแหวนเพชร -ปลัดฯแหวนทองคำ "ประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทย มอบ 19 รางวัล "นายอำเภอแหวนเพชร" -"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ "ประจำปี 2562 เป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการในพื้นที่ "นายอำเภอ" เชียงของ ปากช่อง บางปะอิน อมก๋อย โคกโพธิ์ ได้นายอำเภอแหวนเพชร ส่วน"ปลัดอำเภอแหวนทองคำ"อ.ปะเหลียน บางปลาม้า จตุรพักตรพิมาน เชียงของ เมืองปัตตานี ได้รางวัล

วันนี้( 1 ธ.ค.) มีรายงานจากกระทรวงหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการในตำแหน่งนายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย

ประกอบด้วย รางวัล "นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ)" จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3) นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4) นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ "นายอำเภอแหวนเพชร พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" คัดเลือกจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

"นายอำเภอแหวนเพชร" (รางวัลชมเชย) 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2) นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3) นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ 4) นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

รางวัล "ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ)" จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1) นายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 2) นายวิทวัส พงศ์กรเกียรติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3) นายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4) นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย "พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายพิสิษฐ์ มีบุญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

"ปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย)" จำนวน 4 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1) นายดนัย สุขสกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 2) นายปัญญาชัย ฟูศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3) จ่าเอก สุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ "พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสมศักดิ์ ชูศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

พลเอก อนุพงษ์ ยังกล่าวชื่นชมนายอำเภอและปลัดอำเภอ ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นผู้ที่กรมการปกครองพิจารณาแล้ว ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย และขอให้ยึดมั่นในความดี นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รักษาเกียรตินี้ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น...