xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหลักการ เพิ่มงบ 281 ล้าน "อาหารสองมื้อ" โรงเรียนสังกัดกทม. รับนร. 2.4 แสน หัวละ 10 บาท เป็น 40 บาท/วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดหลักการ "อาหารเช้า/กลางวัน" โรงเรียนสังกัด กทม.จ่อเพิ่มอีก 281 ล้าน หลังผู้บริหาร กทม. อนุมัติเพิ่มเติมอีกคนละ 10 บาท เป็น 40 บาท/คน/วัน เผย งบอาหารเช้า/กลางวัน ใช้เงินจัดสรรปี 63 กว่า 1.1 พันล้าน พ่วงเงินอุดหนุนรัฐ นักเรียน 2.4 แสน คนละ 20 บาท/วัน และล่าสุดเตรียมเพิ่มเติมอีก ภาคเรียนละ 100 วัน

วันนี้( 28 พ.ย.) มีรายงานจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ผู้บริหาร กทม.อนุมัติในหลักการดำเนินการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารเช้าและอาหารกลางวันของนักเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังจากผ่านสภากทม. เพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2563 ให้กับ 50 สำนักงานเขต เพิ่มเติมอีกคนละ 10 บาท เป็น 40 บาท/คน/วัน วงเงิน 281,029,000 บาท

โดยเพิ่มเติมในงบฯ 63 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ค่าอาหารเช้า ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 วงเงิน 140,514,500 บาท และค่าอาหารกลางวัน ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 วงเงิน 140,514,500 บาท

"ให้สำนักงบประมาณ กทม. จัดสรรงบฯและกำหนดอัตราค่าอาหาร เพื่อให้ 50 สำนักงานเขต จัดทำของบประมาณรายจ่ายฯ ปี 2564 ให้นักเรียนในสังกัดกทม.ต่อไป"

ทั้งนี้ หลักการที่ผู้บริหาร กทม.เห็นชอบได้แก่ กำหนดอัตราการจัดสรรเงิน "ค่าอาหารเช้า" ให้กับนักเรียนจากคนละ 10 บาท/คน/วัน เป็นคนละ 15 บาท/คน/วัน ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนละ 100 วัน และกำหนดฯ"อาหารกลางวัน" ให้กับนักเรียนจากคนละ 20 บาท/คน/วัน เป็นคนละ 25 บาท/คน/วัน ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนละ 100 วัน

"โดยอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 กทม.จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน "สมทบเพิ่ม"คนละ 5 บาท/คน/วัน ภาคเรียนละ 100 วัน(เงินอุดหนุนรัฐบาล 20 บาท และ กทม.สมทบ 5 บาท รวมเป็น 25 บาท) และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน คนละ 25 บาท/คน/วัน ภาคเรียนละ 100 วัน"

ที่ผ่านมา โรงเรียน ในกทม. ได้รับจัดสรรงบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ในงบปกติปี 2563 โดยเป็นงบอาหารเช้า 421,543,500 บาท และอาหารกลางวัน 702,572,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,124,116,000 บาท

ทั้งนี้ ตามงบประมาณรายจ่ายปี 2563 กทม. เป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยจะได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาล เป็นค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้กับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน 242,012 คน ๆ ละ 20 บาท/คน/วัน รวม 200 วัน.


กำลังโหลดความคิดเห็น