xs
xsm
sm
md
lg

จิตอาสาร่วมบริการประชาชนที่มารับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จิตอาสาชาวไทยและต่างชาติ ร่วมให้บริการประชาชนที่มารับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส บริเวณวัดราชบพิธฯ และสนามศุภฯ เนื่องในโอกาสเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35ปี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จากนั้นเสด็จไปประกอบพิธีมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน โดยมีจิตอาสาพระราชทานชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มารับเสด็จ

จิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีจิตอาสาพระราชทาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน จิตอาสาทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการช่วยเหลือประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งการปฐมพยาบาล ดูแลเด็กและผู้สูงวัย นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหล่าจิตอาสาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม

สำหรับ การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ถือเป็นครั้งแรกในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และเป็นครั้งแรกในรอบ 35 ปีที่ผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิกและประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนไทยอีกครั้ง นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จมาเมื่อปี 2527 ในการเสด็จมายังประเทศไทยครั้งนี้ของสมเด็จพระสันตะปาปาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
กำลังโหลดความคิดเห็น