xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยจ่อออก “กฎกระทรวงบังคับผังเมือง” รวดเดียว 13 จังหวัด พ่วงผังรวมเมือง สระบุรี-เลย-ลพบุรี-กบินทร์บุรี-กระทุ่มแบน-พะเยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาดไทยจ่อออกกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวดเดียว 13 จังหวัด พ่วงผังรวมเมืองสระบุรี-เลย-ลพบุรี-กบินทร์บุรี-กระทุ่มแบน-พะเยา ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ดำรงรักษาเมือง-บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้กรมโยธาฯ เป็นหน่วยงานบังคับใช้

วันนี้ (13 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เตรียมออกประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต่างๆ จำนวน 13 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยเป็นกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ใน 13 จังหวัด เป็นผังเมืองรวมเขตเมือง 6 แห่ง ผังเมืองรวมชุมชน 7 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ สระบุรี เลย ลพบุรี น่าน ปราจีนบุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์ พะเยา สมุทรสาคร พิษณุโลก และพังงา ทั้งนี้ประกอบด้วย

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลหนองกลับ และตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตำบลดาวเรือง ตำบลตะกุด ตำบลปากเพรียว ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาโฉง ตำบลปากข้าวสาร ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเลย พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลเมือง ตำบลชัยพฤกษ์ ตำบลกุดป่อง และตำบลนาอาม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลถนนใหญ่ ตำบลเขาสามยอด ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลทะเลชุบศร ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าหิน ตำบลท่าศาลา ตำบลป่าตาล ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลโพตลาดแก้ว ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา จังหวัดน่าน พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลกลางเวียง และตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลนนทรี ตำบลเมืองเก่า ตำบลกบินทร์ ตำบลวังตาล ตำบลนาแขม ตำบลบ้านนา และตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลองครักษ์ ตำบลบางระกำ ตำบลบางเจ้าฉ่า ตำบลหนองแม่ไก่ ตำบลโคกพุทรา ตำบลรำมะสัก ตำบลทางพระ ตำบลคำหยาด ตำบลยางซ้าย อำเภออ่างแก้ว ตำบลอินทประมูล ตำบลบางพลับ ตำบลสามง่าม ตำบลบ่อแร่ และตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิทอง จังหวัดอ่างทอง

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลคอรุม และตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลบ้านต๋ำ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลท่าวังทอง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลเวียง ตำบลบ้านสาง ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่ใส ตำบลแม่ต๋ำ ตำบลจำป่าหวาย และตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา และตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลอ้อมน้อย ตำบลหนองนกไข่ ตำบลสวนหลวง ตำบลบางยาง ตำบลท่าไม้ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลแคราย ตำบลดอนไก่ดี และตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนป่าแดง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลป่าแดง ตำบลชาติตระการ และตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ. ... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม เสนอคณะอนุกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมือง จากผู้แทนหลายหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบปิดประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้อง ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ครบถ้วนทุกประการแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...