xs
xsm
sm
md
lg

ภาคปชช. ยื่นริเริ่มเสนอร่างกม.ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อดีตกรธ.พร้อมภาคปชช. ร่วมกันยื่นริเริ่มเสนอร่างพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อสอดรับกับหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม "แทนคุณ" รับเรื่อง

วันนี้ (12 พ.ย.) น.ส.สุภัทรา นาคะผิว อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นาย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายสมชาย หอมละออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ได้นำรายชื่อประชาชน 21 คนเพื่อร่วมกันยื่นเรื่องริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลพ.ศ.... ต่อนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.สุภัทรา กล่าวว่า การดำเนินในครั้งนี้เป็นกระบวนการริเริ่มเพื่อเสนอกฎหมายดังกล่าว เพื่อต้องการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยการที่บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133 ในการรวบรวรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งเพื่อริเริ่มเสนอกฎหมายต่อไป

นายวิริยะ กล่าวว่า การผลักดันกฎหมายฉบับนี้เป็นไปเพื่อให้สอดรับกับหลักการที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมาแม้จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่บ้างแต่เป็นการคุ้มครองเฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น โดยยังไม่มีกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติให้กับกลุ่มคนทุกกลุ่มแต่อย่างใด ดังนั้น หากประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้เกิดความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยของประเทศ

ด้านนายสมชาย กล่าวว่า หลักการเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ แต่ปรากฎว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เช่น การกำหนดข้อจำกัดบางประการเพื่อไม่ให้ผู้พิการหรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ทั้งๆที่การเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ติดเชื้อไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

ขณะที่ นายแทนคุณ กล่าวว่า ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและสิทธิมนุษยชน เรื่องวาระที่ประธานสภาฯให้ความเป็นห่วงอย่างมาก ดังนั้น ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติจะรับเรื่องเพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัยกับสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง


กำลังโหลดความคิดเห็น...