xs
xsm
sm
md
lg

สนช.ประชุมลับให้ กกต.ใหม่ผ่าน 5 คน “สมชาย-พีระศักดิ์” คะแนนไม่ถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
สนช.ประชุมลับยาว 3 ชม. ก่อนลงคะแนนไฟเขียวแต่งตั้ง กกต.ใหม่ได้ 5 คน ส่วน “สมชาย-พีระศักดิ์” คะแนนไม่ถึง

วันนี้ (12 ก.ค.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณามีการประชุมลับเพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ จำนวน 5 คน โดยรายชื่อทั้ง 7 คน ประกอบด้วย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3. นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5. นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต.ที่มี พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ เป็นประธานได้ ตรวจสอบประวัติทั้ง 7 คนเสร็จแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากใช้เวลาประชุมลับกว่า 3 ชั่วโมง สมาชิกได้มีการลงคะแนนลับ จากนั้นคณะกรรมการได้ทำการตรวจนับผลปรากฏว่า นายสัดทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ได้ 178 ต่อ 20 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง, นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ได้ 3 ต่อ 193 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง, นายอิทธิพร บุญประครอง ได้ 186 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง, นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ได้ 28 ต่อ 168 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 148 ต่อ 12 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง, นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ได้ 184 ต่อ 11 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และนายปกรณ์ มหรรณพ ได้ 185 ต่อ 10 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ส่งผลให้นายสมชาย และนายพีระศักดิ์ ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่
อิทธิพร บุญประครอง
ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
ปกรณ์ มหรรณพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...