xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ชี้ร่าง กม.ส.ว.ไม่ขัด รธน. 30 พ.ค.ถึงคิว กม.ส.ส. พุธหน้าอภิปรายต่อคำสั่ง คสช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผ่านไปหนึ่ง! ศาลรัฐธรรมนูญเคาะมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ส.ว.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เหลือนัดลงมติร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.30 พ.ค.นี้ ส่วนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/60 นัดอภิปรายต่อพุธหน้า

วันนี้ (23 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91, 91, 93, 94, 95 และ 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรก มีเนื้อหากำหนดให้การสรรหา ส.ว.มีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัครและกระบวนการเลือก แตกต่างไปจากการได้มาซึ่ง ส.ว.ตามบททั่วไป ไม่ขัดหรือมีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ประกอบมาตรา 269

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของ สนช.27 คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการรับราชการของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรค 3 หรือไม่ และมาตรา 92 วรรค 1 กรณีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 85 หรือไม่ โดยนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 30 พ.ค.

ส่วนคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 และ 45 หรือไม่นั้น ศาลได้มีคำสั่งรับคำชี้แจงที่หัวหน้า คสช.ได้ส่งความเห็นและข้อมูลทีเกี่ยวข้องเป็นหนังสือ รวมถึงคำชี้แจงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ส่งหนังสือความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว โดยนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 30 พ.ค.


กำลังโหลดความคิดเห็น...