xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.ย้ำกองทัพจับมือ คสช.ตามเดิม ติงม็อบการเมืองยึดความจริงกำลังเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ทีมโฆษก ทบ.เผย “บิ๊กเจี๊ยบ” ย้ำเจตนารมณ์กองทัพจับมือ คสช.เช่น 4 ปีที่ผ่านมา ติงม็อบการเมืองยึดความเป็นจริงที่กำลังสู่มุ่งสู่เลือกตั้ง ระบุ คสช.ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องเพื่อปากท้อง- คุณภาพชีวิต พร้อมทั้งกวดขันปัญหาแรงงานต่างด้าวและผลิตภัณฑ์ละเมิด อย. ฝากปลูกป่าผืนใหญ่-เข้มสกัดยาเสพติด

วันนี้ (7 พ.ค.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (รองโฆษก คสช.) กล่าวว่า จากการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการ คสช. ได้กล่าวถึงการทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) โดยให้ความสำคัญต่อการเร่งรัดดำเนินการตามบัญชาของหัวหน้า คสช.ที่ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกวดขันและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกวดขันผู้ประกอบการที่ละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยา อย่างจริงจัง โดยให้ทุกส่วนงานเร่งรัดในมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขหรือยุติปัญหาดังกล่าว มิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหรือหมู่บ้านโดยการขับเคลื่อนผ่านโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้นั้น กำชับให้ กกล.รส.ประจำพื้นที่ สนับสนุนการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทั้งในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ตอนใน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้วยมาตรการหรือโครงการรณรงค์ป้องกัน นอกจากนี้ในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่ง คสช.ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เลขาธิการ คสช.ยังได้กล่าวย้อนถึงนโยบายการปลูกป่าที่มอบให้ทุกส่วนงานดำเนินตามแนวพระราชดำริและศาสตร์พระราชา โดยขอให้ยังคงดำรงการปลูกป่าในทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างจริงจังให้เกิดเป็น “ป่าผืนใหญ่” ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลต่อชุมชนและภูมิภาค ทั้งนี้ การปลูกป่าขอให้กระทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และป้องกันการทำลายป่าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และตามธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามฤดูกาลที่ภาครัฐและประชาชนร่วมกันแก้ไขมาโดยตลอดนั้น ที่ผ่านมาในช่วงปี 2560-2561 การดำเนินการเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างยิ่ง ความเสียหายจากไฟป่าและหมอกควันลดลง ล่าสุดยังส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5 ได้มอบให้ทุกส่วนงานได้ร่วมกันวางแผนงานการอนุรักษ์ในระยะยาวต่อไปด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวอีกว่า เลขาธิการ คสช.ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนรัฐบาลและดำเนินตามแนวทางของ คสช. เพราะกองทัพคือส่วนสำคัญที่ร่วมดำเนินการในนาม คสช.มาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2557 ในการเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนและนำพาบ้านเมืองเดินหน้าอย่างเรียบร้อยมาตลอด 4 ปี นอกจากนี้ ภาพรวมการดูแลด้านความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม รวมถึงการดูแลกลุ่มเรียกร้องต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี สำหรับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นจริงในบริบทของการเมืองที่กำลังมุ่งสู่การเลือกตั้งภายใต้กรอบกฎหมาย และความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญด้วย อย่างไรก็ตาม หากเป็นข้อเรียกร้องเรื่องปากท้องหรือคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐบาลและ คสช.พร้อมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอยู่แล้ว และ คสช.จะให้การดูแล อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...