xs
xsm
sm
md
lg

มาเงียบๆ! “โฆษกไก่อู” จ่อผุด “ไลน์-สติกเกอร์” พีอาร์รัฐบาลเชิงรุก ออกแบบเอง ใช้งบสำนักโฆษก 7.02 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“โฆษกไก่อู” จ่อจ้างบริษัทไลน์ 7.02 ล้าน ทำ “ออฟฟิเชียลไลน์” พร้อมสติกเกอร์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเชิงรุก สนองนโยบายชิงพื้นที่สื่อ เผยสำนักโฆษก สลน.เจ้าของโครงการ ตั้งงบ 7.3 ล้าน ผ่านกระบวนการ TOR ย้ำสติกเกอร์ขยับได้ อาจเป็นรูปอิริยาบถโฆษกฯ ใช้ทีมออกแบบสำนักโฆษกเอง คาดเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้

วันนี้ (11 เม.ย.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เตรียมเปิดตัว “Line Official” และ “Line Sticker” ตามโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเซิงรุก ล่าสุดกระบวนการจ้างทำ LINE Official Account หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อยู่ในขั้นตอนจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว ทั้งนี้ ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 รายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7,300,000 บาท โดยเป็นนโยบายของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะจัดการข่าวแบบบูรณาการเพื่อชิงพื้นที่สื่อ ที่ผ่านมาถูกมองว่าข้าราชการไม่ยอมชี้แจงทำความเข้าใจ การประชุมส่วนราชการหรืองานต่างๆ บางครั้ง ข้าราชการใช้คำว่า “ไม่ทราบครับ” ซึ่งนายกฯ ต้องการนำมาประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์

“สติกเกอร์แต่ละรูปแบบนั้นแตกต่างกัน ที่สำคัญแต่ละรูปแบบสามารถขยับได้ ออกแบบเองโดยสำนักโฆษก อาจจะเป็นรูปอิริยาบถต่างๆ ของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด จะมีการเปิดให้ดาวน์โหลดเร็วๆ นี้” แหล่งข่าวระบุ

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 7,029,900 บาท (ราคากลางคือราคาที่ตั้งงบประมาณไว้ ในการจัดซื้อจัดจ้างจริงอาจไม่ใช่ราคานี้ และขึ้นกับกระบวนการในการจัดจ้าง) โดยกำหนดแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาดจาก “บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการสำหรับการจ้าง ดังกล่าวแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย

สำหรับรายละเอียด TOR การจ้างทำ LINE Official Account เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐบาลเซิงรุก ประกอบด้วย จ้างให้บริการด้านระบบ Line Official Account และ Line Official Home บัญชีอย่างเป็นทางการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,320,000 บาท ประกอบด้วย 1. Line Official Account (OA) จำนวน 24 ข้อความต่อเดือน ในรูปแบบ ตัวอักษร รูปภาพ วิดีโอ ไฟส์เสียง หรือลิงก์ต่างๆ ผ่านฟังก์ชัน Rich Message และ Rich Video และ 2. Line Official Home (OH) จำนวน 60 ข้อความต่อเดือน

ส่วนรายการให้บริการด้านระบบ Line Sticker (8 characters) ที่ออกแบบโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ระยะเวลาดาวน์โหลด 30 วัน และใช้งานได้ 90 วัน จำนวน 1 งาน วงเงิน 2,240,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,570,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 449,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,029,900 บาท

มีรายงานด้วยว่า เมื่อปลายปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไอซีที ในขณะนั้นที่มี นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีไอซีที ได้จัดทำสติกเกอร์ไลน์ “ค่านิยม 12 ประการ” ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และได้ปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน แต่ ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เช่น เหตุใดถึงไม่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ แล้วประกวดชิงเงินรางวัล ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ส่งผลด้านบวกกับรัฐบาลมากกว่า

รวมถึงข้อทักท้วงโดยเฉพาะราคากลาง 7,117,353.24 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,117,400 บาท “มีการปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ครั้งนั้นบริษัท ไทยทีวีพูล เสนอราคาไว้ 7,117,000 บาท ขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือทักท้วงจนนำมาสู่ชี้แจงข้อมูลกับ สตง. อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวก็ผ่านการจัดทำ TOR และมีการเผยแพร่ในที่สุด เนื่องจาก สตง.เห็นว่าไม่ติดขัดปัญหาอะไร สามารถลงนามในสัญญากับบริษัทเอกชนอย่างเป็นทางการได้ โดยพบว่ามียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านครั้ง

มีรายงานอีกว่า ที่ผ่านมาสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบแนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ โดยให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดทำระบบ Line Group เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไปพลางก่อน โดยได้กำหนดช่องทางการสื่อสาร ผ่านการจัดตั้งกลุ่มไลน์ จำนวน 3 กลุ่ม

ประกอบด้วย กลุ่มไลน์ 1 ID - Chat : Issue Discussion Chat “คณะทำงานกำหนดประเด็นการชี้แจงข่าวทันเหตุการณ์” กลุ่มไลน์ 2 IA - Chat : Issue Assignment Chat การจัดส่งประเด็นข่าวให้แก่ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ตอบรับ และกลุ่มไลน์ 3 IR - Chat : Issue Report Chat ส่วนราชการ องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ รายงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ โดยมีการประชุมกันทุก 10.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

มีรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ทีผ่านมา สำนักนายกรัฐมนตรี (สลน.) ที่กำกับโดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสื่อมวลชน ได้เปิดตัวโครงการ GCC Line (Govemment Communication Channel) ไลน์ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด โดนสำนักนายกรัฐมนตรีจะส่งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและผลงานรัฐบาลเข้ามาในกลุ่ม ขอให้ส่งต่อข้อมูลไปยังระดับที่ 2

ระดับที่ 2 ได้แก่ ผู้จรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษา รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เมื่อได้รับข้อมูลแล้วให้ส่งต่อข้อมูลไปยงระดับที่ 3 ระดับที่ 3 ได้แก่ ราชการในสังกัด กรม/สำนัก/กอง/ฝ่าย/ส่วนราชการในจังหวัด ทั้งนี้ ช่องทางดังกล่าวใช้ในการรับข้อมูล ไม่ให้ใช้ในการถาม ตอบกลับ หรือเสนอ/รายงานผลการดำเนินการกำลังโหลดความคิดเห็น