xs
xsm
sm
md
lg

ศาล ปค.กลางสั่งปรับ ผอ.เขตประเวศ ฐานไม่ทำตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดูแลบ้านป้าทุบรถ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คดีป้าทุบรถพ่นพิษ ศาลปกครองออกคำสั่งเตือนผู้ว่าฯ กทม.- สั่งปรับ ผอ.เขตประเวศ 5 พันบาท ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่สั่งคุ้มครองให้ดูแลไม่ให้ผู้ใครก่อเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่บ้านนางบุญศรี เมื่อปี 2556

วันนี้ (7 มี.ค.) ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งกำชับเตือนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการเขตประเวศ ปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ส. 1/2555 ระหว่าง น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกรวม 4 คน เจ้าของบ้านในหมู่บ้านเสรีวิลล่า สวนหลวง ร.9 ฟ้องคดี ผู้ว่าฯ กทม. กับพวกรวม 4 คน และมี นายสุกิจ นามวรกานต์ กับพวก ที่เป็นเจ้าของตลาดในหมู่บ้านเสรีวิลล่า สวนหลวง ร.9 รวม 7 คน เป็นผู้ร้องสอด โดยให้ผู้ว่าฯ กทม. และ ผอ.เขตประเวศ ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ 1 ส.ค. 2556 เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดยศาลสั่งให้ผู้ว่าฯ กทม. โดย ผอ.เขตประเวศ ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิให้ผู้ใดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ น.ส.บุญศรี แสงหยกตระการ กับพวกทั้ง 4 คน ที่เกิดจากการจัดตั้งตลาดในพื้นที่ที่เป็นมูลคดีพิพาทไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษา จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และหากปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาล ว่า ผู้ว่าฯ กทม. และ ผอ.เขตประเวศ ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร ศาลอาจมีคำสั่งไต่สวนเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งบังคับคดีต่อไป

นอกจากนี้ ให้ ผอ.เขตประเวศ ชำระค่าปรับต่อศาลปกครองเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล หาก ผอ.เขตประเวศ ไม่ชำระค่าปรับ ศาลอาจมีคำสั่งให้มีการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของ ผอ.เขตประเวศ และให้สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ใช้อำนาจหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ลงวันที่ 1 ส.ค. 2556 ของศาล และรายงานให้ศาลทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...