xs
sm
md
lg

กอ.รมน.พร้อมหนุนงานตามโครงการไทยนิยม สร้างชุมชนสีขาว สร้างการมีส่วนร่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. (แฟ้มภาพ)
เลขาฯ กอ.รมน.สั่ง กอ.รมน.ทุกส่วนสนับสนุนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมลงพื้นที่สร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติด และสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาค ปชช.และภาคเอกชน

วันนี้ (14 ก.พ.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ครั้งที่ 2/2561 โดยมีสาระต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีกลุ่มบุคคลได้ลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน, อุทยานแห่งชาติปางสีดา, อุทยานแห่งชาติตาพระยา และพื้นที่ป่าที่มีไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้สัก เป็นต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบและจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้และผู้ลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

พล.ต.พีรวัชฌ์กล่าวว่า เลขาธิการ กอ.รมน.ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติตามนโยบายของรอง ผอ.รมน.ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้เครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการเฝ้าตรวจการกระทำผิดกฎหมาย และการรณรงค์ให้ประชาชนรอบๆ พื้นที่ป่าได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้อง รักษาผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์

พล.ต.พีรวัชฌ์กล่าวต่อว่า สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นพื้นที่หลักในการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และจากผลการจับกุมได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการยึดไอซ์ในภาคใต้ มีสิ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มค้ายาเสพติดได้ก้าวเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อหาผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดมากขึ้น

“พล.อ.ณัฐพลจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.ได้แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ด้วยการเฝ้าตรวจไม่ให้มียาเสพติดในชุมชน พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและความร่วมมือในการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติดในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด” โฆษก กอ.รมน.กล่าว

สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทางเลขาธิการ กอ.รมน.ได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และนำนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลดังกล่าวนี้ให้มวลชน กอ.รมน. และเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบพร้อมกับนำไปขยายผล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก ความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขและพัฒนาชุมชน ที่จะนำไปสู่การสร้างพลังทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานไปสู่การพัฒนาอาชีพการพัฒนารายได้ของครัวเรือนต่อไป

นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้บูรณาการการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด และเพื่อสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง ด้วยความรักความสามัคคีร่วมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...