xs
xsm
sm
md
lg

วุ่น! ก.ศป.เลื่อนประชุม หลัง จนท.แต่งดำแสดงสัญลักษณ์ต้านตุลาการเปิดศักราชนั่งเลขาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ก.ศป. เลื่อนประชุม หลังเลือกเลขาฯศาลปกครองคนใหม่วุ่น จนท. แต่งดำแสดงสัญลักษณ์ต้านตุลาการเปิดศักราชนั่งเลขาฯ “อติโชค” เตรียมร่อนหนังสือขอความเป็นธรรม

วันนี้ (13 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีข่าวปัญหาการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองคนใหม่ ที่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ลงนามในคำสั่งยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง โดยอ้างมาตรา 78 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ที่ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลปกครอง และเสนอคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ให้พิจารณาแต่งตั้งนั้น โดยมีกระแสข่าวว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากหนังสือร้องเรียนถึงประธานศาลปกครองสูงสุดของ นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองในครั้งนี้ โดยมีข้อความระบุในทำนองว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานประธานคณะกรรมการ ได้อ้างความเห็นบุคคลระดับสูงในศาลปกครองว่า ข้าราชการฝ่ายสำนักงานศาลปกครองแสดงความไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ตุลาการศาลปกครองดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของข้าราชการฝ่ายสำนักงาน และอาจไม่ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนในการทำงานสำนักงานศาลปกครองเท่าที่ควร

ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้มีภาพหนังสือร้องเรียนของนายเกียรติภูมิ หลุดออกมาทางไลน์โทรศัพท์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศาลปกครอง และยังมีข้อความชักชวนประมาณ ว่า “หากใครไม่เห็นด้วยเรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการ ให้แสดงสัญลักษณ์ด้วยการแต่งชุดดำตามความสมัครใจ” ทำให้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองบางส่วนเริ่มแต่งชุดดำมาทำงานกันตั้งแต่วันที่ 12 - 13 ก.พ. ซึ่งในการประชุมผู้บริหารสำนักงานทุกระดับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (13 ก.พ.) นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 1 ใน 3 ผู้สมัคร ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ได้กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่ง ว่า การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองต่อกรณีดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการประท้วงประธานศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด แต่เป็นการแสดงออกของเจ้าหน้าที่ว่าพร้อมจะยืนเคียงข้างประธานศาลปกครองสูงสุดหากทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นทำให้มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในวันที่ 14 ก.พ. นี้ออกไปก่อน

แหล่งข่าวระบุอีกว่า กรณีที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ในศาลปกครองตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นความพยายามที่จะให้ตุลาการศาลปกครองเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลปกครองเป็นคนแรก ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายให้ตุลาการศาลปกครองดำรงตำแหน่งเลขาธิการศาลปกครองได้ และมีผู้ใหญ่ในศาลปกครองหลายรายเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ถูกต้อง และจะทำให้เสียภาพลักษณ์องค์กรด้วย และมีรายงานว่านายอติโชค เตรียมที่จะทำหนังสือขอความเป็นธรรมจากกรณีที่เกิดขึ้น ยื่นต่อ ก.ศป. ภายในสัปดาห์นี้ด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...