xs
sm
md
lg

เปิดรายชื่อ 26 ที่ปรึกษาของ “13 ผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาชายแดนใต้” ชุดใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดรายชื่อ 26 ที่ปรึกษาฯ ของ 13 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งช่วยเหลือ การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมาย

วันนี้ (12 ม.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 338/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่องแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.ขัยชาญ ข้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายภาณุ อุทัยรัตน์ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายพรชาต บุนนาค เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

ทั้งนี้ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มีคำสั่ง ที่ 126/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล จำนวน 26 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รวมทั้งช่วยเหลือ การปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมาย

โดย 26 ที่ปรึกษา มีดังนี้ 1. ที่ปรึกษา พล.อ.สุรเชษฐ์ ประกอบด้วย นายบรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะสิริ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ 2. ที่ปรึกษา พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ประกอบด้วย พล.อ.ราชรักษ์ เรียนพืชน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ พล.ท.ชรินทร์ อมรแก้ว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4

3. ที่ปรึกษา พล.อ.จำลอง คุณสงค์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย นายอุเซ็ง แวดอเลาะ และนายธีระ เอกาพันธ์ 4. ที่ปรึกษา พล.อ. ปราการ ชลยุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย พล.อ.นพวงศ์ สุรวิชัย อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4, 5. ที่ปรึกษา พล.อ. มณี จันทร์ทิพย์ อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานประชาสังคมชายแดนใต้ และ พล.ต.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

6. ที่ปรึกษา พล.อ. สกล ชื่นตระกูล อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย พล.อ.โภชน์ นวลบุญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ผบ.ฉก.ปัตตานี และนายวุไลมาน เจ๊ะและ นายกสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 7. ที่ปรึกษา พล.อ.อักษรา เกิดผล อดีตเสนาธิการทหารบก หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ประกอบด้วย พล.อ.มณฑล ไชยเสวี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.จงธนภัทร์ แสงแจ่มจันทร์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

8. ที่ปรึกษา พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย พล.อ.เลอชัย มาลีเลิศ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และนายอีสกันดาร์ ธำรงทรัพย์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก 9. ที่ปรึกษา พล.ท.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ประกอบด้วย พล.ท.ธนะ เชียงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และ พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาค รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

10. ที่ปรึกษา พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ อดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) และ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ อดีตผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผบช.ศชต.) 11. ที่ปรึกษา นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประกอบด้วย นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และนายภูวสิษฎ์ สุกใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

12. ที่ปรึกษา นายจำนัล เหมือนดำ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. ประกอบด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น กำนันตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และนายวงศ์ศักดิ์ จันทรโรจวงศ์ อดีตปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี และ 13. ที่ปรึกษา นายพรชาต บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายศิริชัย ปิติเจริญ กรรมการหอการค้าไทย ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี และนายอดาลัทธ์ เด่นสุมิตร ปัญญาชนมุสลิม
กำลังโหลดความคิดเห็น...