xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กฉิ่ง” เซ็นตั้งเงินเดือน “26 ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจฯหน้าใหม่” บวกเงินอื่น 2.9 หมื่น พ่วงแต่งตั้ง 97 รองผู้ว่าฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัด มท. ออกคำสั่งเงินเดือน ให้ “26 ผู้ว่าฯ - ผู้ตรวจหน้าใหม่” บวกเงินประจำตำแหน่ง - ค่าตอบแทนรายเดือน รายละ 2.9 หมื่นบาท พร้อม 3 คำสั่ง ย้าย/โอน แต่งตั้งข้าราชการ 97 ราย ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เผย แต่งตั้งเพิ่ม รองผู้ว่าฯ อีก 7 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

วันนี้ (18 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า ภายหลังที่ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 26 ราย แล้วนั้น ล่าสุด นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงหาดไทย ลงนามในคำสั่งที่ 1699/2560 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขาดจากอัตราเงินเดือน และให้ได้รับเงินเดือนใหม่

ประกอบด้วย 1. นายสยาม สิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับเงินเดือนใหม่ 55,370 บาท 2. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 3. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับเงินเดือนใหม่ 62,290 บาท 4. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ได้รับเงินเดือนใหม่ 68,590 บาท 5. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 6. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับเงินเดือนใหม่ 64,430 บาท 7. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 8. นายอรรษิษฐ์ ส้มพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับเงินเดือนใหม่ 70,320 บาท 9. นายเสฐียรพงศ์ มากสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเงินเดือนใหม่ 73,680 บาท 10. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินเดือนใหม่ 75,670 บาท

11. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 12. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,130 บาท 13. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับเงินเดือนใหม่ 75,310 บาท 14. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 15. พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 16. นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 17. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 18. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 19. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 20. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดึ๋ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับเงินเดือนใหม่ 66,680 บาท

21. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 22. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 23. นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเงินเดือนใหม่ 74,760 บาท 24. นายสุปกิต โพธปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท 25. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท และ 26. นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับเงินเดือนใหม่ 76,800 บาท

ทั้งนี้ ทุกตำแหน่งจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 14,500 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน 14,500 บาท

มีรายงานว่า นายฉัตรชัย ยังลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ ประกอบด้วย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1700/2560 ย้ายข้าราชการ 48 รายให้ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งที่ 1516/2560 ลงวันที่ 26 ก.ย.2560 และ ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1701/2560 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 42 ราย เพื่อไปดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคำสั่งที่ 1517/2560 อ่าน “ปลัด มท.” เซ็นทิ้งทวนก่อนเกษียณ ตั้ง 42 รองผู้ว่าฯหน้าใหม่ - โยกย้าย 48 รองผู้ว่าฯทั่วประเทศhttps://mgronline.com/politics/detail/9600000098952

ทั้งนี้ ยังลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1702/2560 แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด อีก 7 ราย ประกอบด้วย นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายโพโรจน์ แก้วแดง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และ นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังโหลดความคิดเห็น