xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำคณะเยือนขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” พร้อมคณะบินเยือนขอนแก่น ติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐ พร้อมแจงไทยแลนด์ 4.0 เตรียมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบเงินโครงการโคนม-ยาง ก่อนกลับ กทม. ช่วงเย็น

วันนี้ (21 มิ.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ อาทิ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินถึงท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการศึกษาวิจัย พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และ จะเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0”

ประกอบด้วย ด้านเกษตรและอาหาร ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ ด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต ผลการวิจัยด้านการศึกษา ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT การดำเนินโครงการ Smart City เป็นต้น

หลังจากนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตนาโนซิลิกอน จากแกลบและเถ้าแกลบ ที่ใช้ผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น ที่บ้านซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4 - 01) จำนวน 5 แปลง และมอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบ โรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนม ขอนแก่น จำกัด พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการธนาคารโคนมทดแทนจำนวน 4.95 ล้านบาท และมอบเงินโครงการยางพาราปูพื้นโรงเลี้ยงโคนมจำนวน 1.99 ล้านบาท และจะพบปะเกษตร 1,200 คน และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพรวมการพัฒนาการเกษตร ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร zoning by agri-map การบริหารจัดการน้ำ มาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ข้าวแปลงใหญ่มะม่วงบ้านแฮด แปลงใหญ่ผักซำสูง แปลงใหญ่สหกรณ์โคนมขอนแก่น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น จำกัด โรงผลิตนมโรงเรียนและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพนม ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะดื่มนมโรงเรียนพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ในเวลา 17.40 น.


กำลังโหลดความคิดเห็น...