xs
xsm
sm
md
lg

สึนามิสื่อยังไม่หยุด! เนชั่นประกาศเออร์ลี รีไทร์ อีกรอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - เครือเนชั่นประกาศรับพนักงานเข้าโครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนดอีกรอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เผยผลประกอบการปี 59 ทั้งเครือเนชั่นขาดทุนสุทธิรวมกันกว่า 1,488 ล้านบาท

วันนี้ (15 มิ.ย.) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือทั้งหมด ได้ออกประกาศฉบับที่ 30/2560 เรื่อง โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกำหนด โดยระบุว่า บริษัท เนชั่นฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออก (Early Retirement) ให้พนักงานที่ยื่นขอความจำนงเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลืออันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. พนักงานที่มีอายุงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 2 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
2. พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 4 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
3. พนักงานที่มีอายุงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 7 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
4. พนักงานที่มีอายุงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 9 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
5. พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 12 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
6. พนักงานที่มีอายุงานครบ 15 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 13 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
7. พนักงานที่มีอายุงานครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินช่วยเหลือ 15 เดือน ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย

สำหรับพนักงานที่มีอายุ 60 ปี ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตามระเบียบเกษียณอายุ อย่างไรก็ตาม พนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละแผนก, พนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้ออกตามโครงการแล้ว จะถอนเรื่องคืนหรือยกเลิกไม่ได้ โดยเมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและส่งมอบงานให้เรียบร้อยก่อนจะสิ้นสภาพการเป็นพนักงาน ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ พนักงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ก่อนหน้านี้ เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2560 เนชั่น ได้ประกาศยุติการตีพิมพ์นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ นิตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ที่มีอายุกว่า 25 ปี โดยตีพิมพ์ฉบับที่ 1305 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เป็นฉบับสุดท้าย

สำหรับผลประกอบการเครือเนชั่น ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) NMG, บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) NINE และ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NBC 3 บริษัทจดทะเบียน แจ้งผลการดำเนินงานงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ทั้ง 3 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมกัน 1,488.16 ล้านบาท และเป็นการขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558
กำลังโหลดความคิดเห็น