xs
xsm
sm
md
lg

โพล เผย ปชช.ชม รบ.ผลงานดี แก้ค้ามนุษย์ มั่นใจต่อการบริหารประเทศเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดุสิตโพล สำรวจความเห็น ปชช. เรื่อง ไทยได้ปรับค้ามนุษย์ดีขึ้นจาก “เทียร์ 3 เป็น เทียร์ 2” ส่วนใหญ่ชม รบ. ทำผลงานดี ตั้งใจแก้ปัญหา มั่นใจต่อการบริหารประเทศเพิ่มขึ้น เพราะมีผลงานเป็นรูปธรรม ขอให้เดินหน้าแก้ปัญหาต่อเนื่อง จริงจัง

วันนี้ (3 ก.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องคนไทยคิดอย่างไร? กรณี ไทยได้ปรับเรื่องค้ามนุษย์ จาก “เทียร์ 3 เป็น เทียร์ 2” ตามที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปีนี้ โดยประเทศไทยได้รับการจัดสถานะให้อยู่ใน “เทียร์ 2” ปรับสถานะให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐฯ เห็นถึงความมุ่งมั่น และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,331 คน สำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร? กรณี สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2559 ที่ประเทศไทยได้ปรับขึ้นเป็นเทียร์ 2 ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
อันดับ 1รัฐบาลทำผลงานได้ดี เป็นที่น่าพอใจ ได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา 84.15%
อันดับ 2ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติดีขึ้น มีความเชื่อมั่นมากขึ้น 81.82%
อันดับ 3สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ช่วยให้สังคมดีขึ้น มีความปลอดภัย 70.25%
อันดับ 4อยากให้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว 66.34%
อันดับ 5รู้สึกดีใจกับผลที่ประกาศออกมา น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 63.26%

เมื่อถามว่าจากที่ประเทศไทยได้ปรับขึ้นเป็นเทียร์ 2 ประชาชนมีความมั่นใจต่อการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1มั่นใจเพิ่มขึ้น 59.20%
เพราะ มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่สำคัญได้ เข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากขึ้น เชื่อว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้อีก ฯลฯ
อันดับ 2มั่นใจเท่าเดิม 36.44%
เพราะ เป็นรัฐบาลทหาร มีความเด็ดขาดในการทำงาน มีอำนาจพิเศษในการสั่งการ เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการ ฯลฯ
อันดับ 3มั่นใจน้อยลง 4.36%
เพราะ ต้องรอดูผลงานต่อไป ยังตัดสินไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ได้หรือไม่ ปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ประชาชนยังมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก ฯลฯ

เมื่อถามว่าประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขการค้ามนุษย์ต่อไป อย่างไรบ้าง?
อันดับ 1เดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป ทำอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง 82.12%
อันดับ 2ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ บังคับใช้อย่างเข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง 72.05%
อันดับ 3รณรงค์ ทำความเข้าใจ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้ช่วยกันแก้ปัญหา 69.05%
อันดับ 4แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ขุดรากถอนโคน กำจัดให้หมดสิ้น 67.32%
อันดับ 5ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน คุ้มครองดูแลให้ถูกต้องเหมาะสม 56.42%


กำลังโหลดความคิดเห็น...