xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย 10 ภารกิจด่วนที่ควรทำก่อนมี รบ.ใหม่ ส่วนใหญ่จี้แก้ปัญหา ศก.-ปากท้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดุสิตโพลสำรวจ 10 ภารกิจด่วนที่รัฐบาลควรทำก่อนมีรัฐบาลใหม่ ส่วนใหญ่ให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ประเทศ ชี้กระทบประชาชนโดยตรง รองมาให้แก้ปัญหาปากท้อง และยาเสพติด

วันนี้ (29 พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,281 คน เรื่อง “10 ภารกิจเร่งด่วน” ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรทำก่อนมีรัฐบาลใหม่ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ คสช.ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งปี 2560 ในขณะที่หลายฝ่ายเห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีหลายปัญหาให้ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะมีรัฐบาลใหม่ และจากผลสำรวจระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 85.48% เพราะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ได้รับความเดือดร้อน ลำบาก ค้าขายซบเซา ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ฯลฯ อันดับ 2 แก้ปัญหาปากท้อง ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง และความเป็นอยู่ของประชาชน 83.14% เพราะข้าวของแพง เงินไม่พอใช้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชน อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 แก้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 79.86% เพราะเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมและรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฯลฯ อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 74.71% เพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญและดำเนินการได้ดี มีความเด็ดขาด มีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ฯลฯ

อันดับ 5 แก้ปัญหาภาคการเกษตร ภัยแล้ง 71.19% เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เป็นหนี้ ทำการเกษตรไม่ได้ สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากขึ้นทุกปี ฯลฯ อันดับ 6 แก้ปัญหาการศึกษาไทย 70.96% เพราะการศึกษาไทยยังต่ำกว่ามาตรฐาน กลัวว่า จะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สามารถแข่งขันได้ ฯลฯ

อันดับ 7 การปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ 68.85% เพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำอย่างยิ่ง ประเทศจะได้มีความพร้อมทุกๆ ด้าน พัฒนาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ฯลฯ อันดับ 8 การแก้กฎหมาย โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญ 65.34% เพราะเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาชนมีความเชื่อมั่น การบังคับใช้กฎหมายถูกต้อง ยุติธรรม ฯลฯ

อันดับ 9 สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ 65.11% เพราะความขัดแย้งยังมีให้เห็นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเมือง อยากเห็นบ้านเมืองมีเสถียรภาพ คนไทยรักกัน ฯลฯ อันดับ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 59.48% เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นที่จับตามองของต่างชาติ คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่เท่าเทียม ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...