xs
xsm
sm
md
lg

ชงยึดทรัพย์มูลค่า 346 ล้าน ถอดถอน “ธาริต-เมีย-น้องสาวเมีย-หลานชาย-บริวาร” สมัยนั่ง อธ.ดีเอสไอ ร่ำรวยผิดปกติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ภาพจากแฟ้ม)
ชง อสส.ยื่นศาลฯ ยึด 20 ทรัพย์สิน “ธาริต เพ็งดิษฐ์-ภรรยา-น้องสาวภรรยา-หลานชาย-บริวาร” 346,652,588.52 บาท เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เหตุร่ำรวยผิดปกติ เผยมติ ป.ป.ช.ชี้มูลธาริต-วรรษมล คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ระบุส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในอำเภอปากช่อง นครราชสีมา

วันนี้ (10 มี.ค.) นายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนายปรีชา เลิศกมลมาศ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน และต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายธาริต เพ็งดิษฐ์, นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 รวมมูลค่า 90,260,687.40 บาทนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินจำนวนมาก หรือมีทรัพย์สินมากหรือมีหนี้สินลดลงมาก เกินกว่าฐานะและรายได้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะพึงมีได้อีกทั้งยังปรากฏพฤติการณ์โอน ยักย้าย แปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน รวมทั้งให้บุคคลอื่นถือทรัพย์สินแทน กล่าวคือ ให้นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ซึ่งเป็นหลานชายของนายธาริต เพ็งดิษฐ์และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์และบริษัท ปิยธนวรรษ จำกัด ซึ่งมีนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ และนางกานดา เผือดจันทึก น้องสาวของนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์เป็นกรรมการบริษัท มีชื่อเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินจำนวนมากแทนนายธาริต เพ็งดิษฐ์และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ จึงมีมติเป็นำฉันท์ว่า นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท

โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือหนี้สินลดลงมากผิดปกติแต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติดังกล่าวบางส่วนได้มีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สิน ทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ คงเหลือทรัพย์สินที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีคำสั่งอายัดไว้เป็นการชั่วคราวจำนวน 90,260,687.40 บาท ทรัพย์สินที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติในส่วนที่เหลือจำนวน 256,391,901.12 บาท ให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ โดยให้ส่งรายงานและสำนวน

การไต่สวนให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อขอศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 80 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,254,673.52 บาท

2. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 236,827.91 บาท

3. เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ จำนวน 4 บัญชี รวมเป็นเงิน 2,010,350.03 บาท

4. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2394 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์

5. ที่ดินโฉนดเลขที่ 28532 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พร้อมบ้านเลขที่ 414 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

6. ที่ดินโฉนดเลขที่ 8078 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

7. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9326 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

8. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9917 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

9. บ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เลขที่ 444 และสิ่งปลูกสร้างไม่มีเลขที่จำนวน 5 หลัง ในชื่อ “ฟิออเร่ ปาร์ค” หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกสร้างบนที่ดิน โฉนดเลขที่ 8078 , 9326 และ 9917 กรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

10. รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E 250 เลขทะเบียน ญฉ 414 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

11. รถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ALPHARD เลขทะเบียน ฆฐ 515 กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในชื่อ นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

12. ที่ดินโฉนดเลขที่ 8139 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

13. ที่ดินโฉนดเลขที่ 71289 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

14. ที่ดินโฉนดเลขที่ 69674 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

15. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9327 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

16. ที่ดินโฉนดเลขที่ 9328 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

17. ที่ดินโฉนดเลขที่ 16529 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

18. ที่ดินโฉนดเลขที่ 21038 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

19. ที่ดินโฉนดเลขที่ 28765 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายสนชัย ศรีทองกุล

20. โฉนดเลขที่ 8090 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรรมสิทธิ์ในชื่อ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์

ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำเนินการทางวินัยต่อไป จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

อ่านรายงาน MGR Online เรื่อง แฉโฮมสเตย์ “ธาริต” กับข้อสงสัยธุรกิจบังหน้า...? เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่องอื้อฉาวของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ อย่าง “ธาริต เพ็งดิษฐ์” นอกจากในปัจจุบันรับใช้ระบอบทักษิณ โดยเฉพาะในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างสุดลิ่มทิ่มประตู ทั้งการทำคดีโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคประชาธิปัตย์ และการเข้ามานั่งเป็นกรรมการศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) คอยหาทางเอาผิดแล้ว ยังมีเรื่องบ้านพักหรูตากอากาศซึ่งมักจะมีคนนำภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียบ่อยครั้ง

เริ่มต้นจาก นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพในเฟซบุ๊ก “Warong Dechgitvigrom” เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2556 ระบุว่า “รู้ไหมครับนี่บ้านใคร มีคนส่งมาให้ดูว่าเป็นบ้านใหม่ของธาริตที่เขาใหญ่ กม.4 ถ.ธนรัชต์”

นายธาริตเคยให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เมื่อเดือนกันยายน 2556 ถึงข้อกล่าวหาว่าร่ำรวยขึ้นจากตำแหน่ง มีบ้านหลังใหญ่โตที่ จ.นครราชสีมา ระบุว่า “ภรรยาเป็นคนโคราชดั้งเดิม ผมไปเป็นอัยการที่ อ.ปากช่อง โดยพื้นฐานภรรยาทำธุรกิจเรื่องที่ดินอยู่บ้าง บ้านที่สร้างอยากเชิญไปดู เป็นกิจการของครอบครัว คือ โฮมสเตย์ ไม่ใช่ว่ารวยแล้วไปสร้างคฤหาสน์ ผมมีอยู่ 29 ห้อง เปิดให้พักแล้วเก็บเงิน กะว่าเราเกษียณจะได้เงินจากส่วนนี้ ยอมรับว่าเป็นอาชีพเสริม

เราทำในเชิงธุรกิจ คนที่เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ก็ไม่ยอมถ่ายรูปป้ายโฮมสเตย์ที่มีชื่อคือ ฟิออร์เร ปาร์ค ดันไปเสือกถ่ายอีกมุม แล้วมาเลือกประเด็นพูดแบบนี้ ไม่ค่อยเป็นธรรมกับผม ครอบครัวผมจัดสรรที่ดินขายตั้งแต่ผมเป็นอัยการแล้ว ตอนมาอยู่ปากช่อง สองผัวเมียทำธุรกิจที่ดิน แบ่งแปลงจัดสรรขาย อีกทั้งดูเทรนด์แล้ว ตอนนี้น้ำก็ท่วมกรุงเทพฯ คนก็มาปากช่องเพิ่มขึ้น

ต่อไปจะมีมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง อีกห้าปี ผมและเมียเกษียณจะได้มีอะไรรองรับ ตอนนี้ก็มีรายได้มาบ้างจากอาชีพสุจริต ถ้าผมได้เงินมาจากการทุจริตผมไม่เลือกมาทำแบบนี้ หาที่ซ่อนเงินดีกว่ามาเปิดเผย และโดยอาชีพตรวจสอบคนอื่นจะมาทำเสียเองมันไม่ใช่เรื่อง ผมบอกเลยว่าถ้าผมมีจุดอ่อน ผมจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา ป่านนี้ผมถูกพรรคประชาธิปัตย์จัดการไปแล้ว ไม่เอาผมไว้หรอก”

ต่อมาในปลายปี 2556 ในโซเชียลมีเดียได้มีการส่งแชร์ต่อภาพบ้านจำนวน 2 หลัง พร้อมกล่าวหาว่าเป็นบ้านของนายธาริต โดยระบุว่า พบบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมาว่านายธาริต มีบ้านอีกแห่งตั้งอยู่ที่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งครอบครองเป็นเจ้าของเมื่อปี 2555 นั้น เจ้าตัวระบุว่า ที่ปากช่องเป็นโฮมสเตย์ที่ทำธุรกิจในนามของครอบครัว ไม่ใช่บ้านของตน ส่วนบ้านที่หัวหิน ตนไม่รู้ว่าเป็นบ้านใคร

“ที่ปากช่องเป็นโฮมสเตย์ของครอบครัว ไม่ใช่ของผม ผมปฏิเสธ บ้านที่หัวหินผมก็ปฏิเสธ ที่แชร์ในโลกออนไลน์กันก็ไม่ใช่ของผมอีก” นายธาริตกล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังมีการเผยแพร่ภาพบ้านหรูของนายธาริตออกไป ก็มักจะมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาชุมนุมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ พร้อมทั้งโจมตีนายธาริตและเรียกร้องให้หยุดรับใช้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และระบอบทักษิณ โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา กปปส.ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ได้รวมตัวกันปิดถนนทางเข้าบ้านเลขที่ 444 หมู่ 11 ทางขึ้นเขาใหญ่ ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านพักหรูตากอากาศของนายธาริต ตั้งอยู่บริเวณใกล้เนินเขา พร้อมกับชูแผ่นป้ายมีข้อความโจมตีนายธาริต ในการทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง พร้อมกล่าวหาว่าเอาตำแหน่งมารับใช้นักการเมืองและรัฐบาล และบอยคอตไม่ต้อนรับ นายธาริตเข้ามาอยู่ในพื้นที่ จากการสังเกตเห็นว่า ภายในบริเวณบ้านพัก มีชายฉกรรจ์ประมาณ 5-6 คนและคนงานเฝ้าดูแลอยู่ภายในบ้านและบริเวณสนามรอบบ้านพัก ส่วนด้านหน้ามีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ปากช่อง ประมาณ 7-8 นายคอยเฝ้าดูแลและสังเกตการณ์

จากการตรวจสอบของ “ทีมข่าวการเมือง ผู้จัดการออนไลน์” พบว่า บ้านเลขที่ 444 หมู่ 11 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นั้นถูกเปิดเป็นโฮมสเตย์โดยใช้ชื่อว่า “ฟิออเร่ ปาร์ค” (Fiore Park Khao Yai) ตามที่นายธาริตกล่าวไว้จริง โดยที่ตั้งอยู่บนถนนเส้นเล็กๆ ที่แยกจากถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ 4 โดยก่อนถึงรีสอร์ตนายธาริตนั้นจะผ่านรีสอร์ทชื่อดังอย่าง ภูหินสวย และ กรีน ฟอร์เรส รีสอร์ท ก่อนมีถนนแยกเข้าไปยังโฮมสเตย์ของนายธาริตลึกเข้าไปอีก ซึ่งที่ตั้งโฮมสเตย์ของครอบครัวนายธาริตนั้น อยู่ใกล้กับทาง-ขึ้นลงโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งจุดขึ้น-ลงจะอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 2 ใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองน้ำแดง และร้านอาหารสวนฝรั่ง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวราคาที่ดินตกไร่ละ 4 ล้านบาท จากเมื่อ 5 ปีก่อนราคา 4-5 แสนบาทต่อไร่เท่านั้น และอนาคตคาดว่าหากเวนคืนล่าช้า ราคาจะขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีรีสอร์ตและบ้านหรูเกิดขึ้นมาก

เฟซบุ๊ก Fiore Park Khao yai ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2556 นั้น ระบุรายละเอียดพร้อมภาพบ้านพักสุดหรูไว้ แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ บ้านดอกแก้ว เป็นห้องพัก 4 ห้องติดกัน ใช้ห้องน้ำรวม มีห้องน้ำด้านหน้า 2 ห้อง และด้านหลังอีก 2 ห้อง โดยคิดราคาช่วงโลว์ซีซัน เดือนมีนาคมถึงกันยายนอยู่ที่ 1,200 บาทต่อห้องต่อคืน และช่วงไฮซีซันเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวอยู่ที่ 1,500 บาทต่อห้องต่อคืน ตามมาด้วยบ้านราชาวดี เป็นบ้านขนาดกลาง 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น และระเบียง เปิดให้เช่าเป็นหลัง โดยคิดราคาช่วงโลว์ซีซันอยู่ที่ 3,500 บาทต่อหลังต่อคืน ส่วนช่วงไฮซีซันอยู่ที่ 4,000 บาทต่อหลังต่อคืน และบ้านดอกปีบ เป็นบ้านขนาดใหญ่มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องนั่งเล่น และระเบียงนั่งเล่น เปิดให้เช่าเป็นหลัง โดยคิดราคาช่วงโลว์ซีซั่นส์อยู่ที่ 4,000 บาทต่อหลังต่อคืน ส่วนช่วงไฮซีซันอยู่ที่ 4,500 บาทต่อหลังต่อคืน

ส่วนช่องทางการติดต่อนั้น เมื่อสืบค้นจากอีเมล ยังพบว่าเป็นอีเมลเดียวกับเฟซบุ๊กที่ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตชื่อว่า “The ETC SHOP” เปิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2556 มีผู้ขายชื่อ “พลอย” จำหน่ายโทรศัพท์มือถือไอโฟนเครื่องศูนย์เอไอเอส ประกันศูนย์ ซีลครบและเป็นเครื่องไทย ซึ่งเธอระบุว่าขายมานานแล้ว ทางเว็บไซต์พันทิปมาร์เก็ต และโอเวอร์คล็อกโซน และมักจะนัดรับสินค้าที่ร้านดอกไม้โรสแมรี่ ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

นอกจากนี้ยังพบว่า ในเฟซบุ๊กดังกล่าวมีคนกด “ถูกใจ” อยู่ 41 คน และมีคนเข้ามาให้คะแนนอยู่ 2 คน ซึ่งพบว่าโพสต์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว ขณะเดียวกันยังมีเฟซบุ๊ก “Joke Tanawat Bhf” ซึ่งเป็นของนายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์ หรือโจ๊กเกอร์ บุตรชายนายธาริต วัย 17 ปี ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ในวอล ระบุภาพบ้านพักและรายละเอียดราคา และจากการสำรวจยังพบว่าโฮมสเตย์แห่งนี้ไม่ได้มีการโปรโมตอย่างเปิดเผยเหมือนรีสอร์ทแห่งอื่นๆ นอกจากแฟนเพจดังกล่าวเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับที่ดินของนายธาริตยังไม่จบ เพราะก่อนหน้านี้ ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (ทีซีไอเจ) รายงานเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2555 ระบุว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ตรวจสอบปัญหาบุกรุกออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบ ในนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่าจากข้อมูลการถือครองที่ดิน และรายชื่อของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ในช่วงปี 2537-2539 มีรายชื่อ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ ภรรยาอีกด้วย ทั้งๆ ที่โดยคุณสมบัติผู้ถือครองที่ดินต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนลำตะคอง และราษฎรที่ไม่มีที่ดินเพียงพอแก่การทำกิน แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบใดๆ จากปากนายธาริต

จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า โฮมสเตย์แห่งนี้ในเมื่อไม่ได้เป็นที่เปิดเผยหรือโฆษณาต่อสาธารณชน นอกจากเปิดเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ปัจจุบันไม่มีความเคลื่อนไหวมานานกว่า 4 เดือนแล้ว จะกลายเป็นว่าเป็นการเปิดโฮมสเตย์บังหน้าเพื่อกระทำการบางอย่าง เช่น การฟอกเงินหรือไม่
กำลังโหลดความคิดเห็น...